Depo Česká Třebová

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 06.04.1984
Místo: Depo Česká Třebová

E669.1145 čeká na další výkon v České Třebové. Na čele nechybí klasika let osmdesátých, tedy "rudá hvěza".

Autor: Jiří Adolf
Datum: 24.04.1984
Místo: Depo Česká Třebová

Vrak stroje T435.0010 byl odstaven u točny třebovského depa.

Autor: Evžen Šimek, sbírka: Pavel Stejskal
Datum: 00.08.1984
Místo: Depo Česká Třebová

Snímek z pozůstalosti po Evženu Šimkovi přibližuje lokomotivu E 669.1055 po násilném poškození. Datum snímku napsaný na rubu fotografie nese srpen 1984. Lokomotiva byla značně poškozena, přesto bylo rozhodnuto o její následné opravě.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 03.10.1985
Místo: Depo Česká Třebová

Stroj E458.0004 byl autorem zachycený v prostorách depa Česká Třebová. Zde čekala tato vysloužilá "žehlička" na svojí likvidaci.

Autor: Evžen Šimek, sbírka: Pavel Stejskal
Datum: 00.11.1987
Místo: Depo Česká Třebová

Vyhořelé stanoviště lokomotivy E669.1083 v listopadu 1987.

Autor: Evžen Šimek, sbírka: Pavel Stejskal
Datum: 00.11.1987
Místo: Depo Česká Třebová

Na snímku je lokomotiva E669.1083, které od zkratu vyhořelo stanoviště strojvedoucího. 

 

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 18.05.1988
Místo: Depo Česká Třebová

Dne 18.5.1988 čekala na jedné koleji malé točny LD Česká Třebová na opravu v ŽOS Česká Třebová lokomotiva T 435.0103 z LD Plzeň. Za ní stojí brněnský Sergej T 679.1465 s napatrolovaným číslem ČSD dle nového označení pod oknem kabiny strojvedoucího, 781.465-0.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 18.05.1988
Místo: Depo Česká Třebová

Železniční opravny a strojírny v České Třebové patřily k nejstarším železničním dílnám. Protože areál dílen, dnešní firma CZ LOKO je ve stíšněném prostoru, nebyl zde dostatečný prostor pro odstavování lokomotiv, určených pro hlavní opravy. K odstavování tak sloužily koleje Lokomotivního depa Česká Třebová. Dne 18.5.1988 byla v LD Česká Třebová zachycena lokomotiva T 458.1005, čekající na hlavní opravu v ŽOS Česká Třebová. Lokomotiva patřila LD Čierná nad Tisou.