ČKD Praha

Autor: PČM Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.00.1921
Místo: ČKD Praha

365.003 byla v roce 1921 po vyrobení opatřena novým světlým lakem pro účely fotografování. U této příležitosti byl zvěčněn otec nejen teto konstrukce - Ing. Vojtech Kryšpín. Vlevo pak fotograf zachytil druhou význačnou osobu První Českomoravské - vrchního dílovedouciho Kunze. Za povšimnutí stoji i provedení označení lokomotivy.

Tato fotografie je zároveň jubilejní 10 000. na našich stránkách. Velmi děkujeme všem přispěvatelům a těšíme se na další spolupráci.

 

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Roman Libra
Datum: 00.05.1933
Místo: ČKD Praha

Pod okny pavlačového domu se továrnímu fotografovi představuje nově dokončený prototyp lokomotivy řady 464.003. Jak již bylo v naší literatuře několikrát zmíněno, narozdíl od Škodovky si ČKD k focení nikdy nevybralo stroj inventárního čísla jedna. Lokomotiva 464.003 je zachycena stále bez usměrňovacích kouřových plechů v šedém nátěru pro účely fotografování. Referentem stavby lokomotiv řady 464.0 byl šéfkonstruktér Ing. Židlický a na stavbu dohlížel dílovedoucí Kunz. Lokomotivy řady 464.0 vycházely z osvědčené, ale rovněž těžší, tendrové lokomotivy Ing. Kryšpína řady 456.0. Stroje byly vyrobeny na základě objednávky MD 51254 – v/5 podané na Štědrý den roku 1932. Pro rok 1933 to byly jediné tři dodané lokomotivy pro ČSD. Vše způsobila vrcholící hospodářská krize, která měla za důsledek utlumení veškerých objednávek a projektů. Všechny tři prototypy byly od ostatních odlišné nejen absencí kouřových deflektorů (dosazovaných od konce roku 1935 v dílnách Chomutov), ale i menšími zásobami vody, větší výhřevnou plochou kotle a užitím malotrubnatého přehřívače páry, který byl v na přelomu 40. a 50. let rekonstruován na velkotrubnatý.

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.12.1935
Místo: ČKD Praha

Na konci prosince 1935 byla do výtopny Praha Masarykovo n. předána poslední lokomotiva třetí série továrního typu 92b s označením 464.011. I jí věnoval tovární fotograf patřičnou péči a pořídil hned několik kvalitních fotografií. Stroj byl vyroben ještě bez výrobních znaků na kouřových deflektorech. Z pohledu života tohoto známého, rovněž českolipského stroje, zmiňme jeho působení nejen ve výtopně Praha Masarykovo n., ale i v Chomutově, kde získal označení DRB 68.007. Do České Lípy se dostal v roce 1946 a zrušen byl 27. srpna 1974, aby v polovině 70. let zanikl v kovošrotu hned za českolipským depem.

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.12.1936
Místo: ČKD Praha

V historii výroby parních lokomotiv v Československu je oslava vyrobení lokomotivy 464.031 - jako 1700. - lokomotivy dobře známá. Mnohem méně se však ví, že to celé byl tak říkajíc podvod. Výrobní číslo 1700 totiž měl dost malý motorový lokotraktor pro průmysl a stroj 464.031 naopak výrobní číslo 1697. Neboť 1700 stroj z ČKD byl dle jejich názoru poněkud nepřiměřený k významu této události, rozhodl se Ing. Hladík tovární čísla mezi stroji prohodit, a tak se 464.031 stala jubilejním strojem.

Autor: ČKD Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.05.1938
Místo: ČKD Praha

Dalším ze strojů z řady 464.0, které velmi hezky zachytil tovární fotograf, byl stroj inventárního čísla 48.

Podobně jako předchozí stroje 464.044 - 47 byl i námi sledovaný předán nejprve na "Masaryčku". Odtud ještě 30. května 1938 odešel do Zvolena a zde setrval až do konce 2. světové války. Od 4. 11. 1947 do 1. 4. 1948 byla předána do výtopny Praha - Masarykovo n. Stejně jako "čtyřicetpětka" i 464.048 odešel v roce 1955 ze Zvolena do Turnova. Pod Turnovem jezdil dlouhé roky, aby v posledních letech svého života - 22. 7. 1972 - odešel do Hradce Králové; 20. 10. 1975 byl zrušen v Letohradu

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Roman Libra
Datum: 00.11.1940
Místo: ČKD Praha

Na dalším továrním snímku je zachycena levá strana stroje 464.101. Jak snímek napovídá, lokomotivy konstrukčně navazovaly na stroje řady 464.0 (továrního typu 92), se kterými byly i rozměrově shodné. Radikální změnou byl nový kotel s kloubovými rozpěrkami a ocelovým topeništěm s ocelovými plechy Izet II. Díky tomu byl lokomotivní kotel provozován s tlakem až 18 atm. Topeniště bylo 0,9 m2 menší; vzhledem k provoznímu tlaku kotle byl rovněž zmenšen průměr válců na 550 mm, což vedlo k přepočtu protizávaží, které tak vyšly o něco větší než u řady 464.0. Stroje 464.101 a 464.102 byly dodány s novými šoupátky typu Nicolaj a Trofimov, zkoušených vždy u jednoho z prototypů.

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Roman Libra
Datum: 21.11.1940
Místo: ČKD Praha

21. listopadu 1940 byla BMB-ČMD předána nová lokomotiva 464.101 - vzhledově shodný stroj s řadou 464.0, ale se zcela novým kotlem. Výrobce pro BMB-ČMD vypracoval nový typ lokomotivy navazující na řadu 464.0, postavený ve dvou prototypech, v průběhu let 1939 - 1940 pod továrním označením 100. Aby těchto kulatých čísel nebylo málo, byla lokomotiva 464.101 dvoutisícím strojem z ČKD, která nedlouho před jejím předáním změnila název na Českomoravské strojírny, a toto jubileum bylo číslicemi označeno na kouřové deflektory. Jak snímek ze slavnostního předání lokomotivy zachytil - byla lokomotiva předána ještě se starými symboly ČKD. Druhý prototypový stroj byl předán s již novými symboly s třemi komíny.

 

Autor: ČKD Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.04.1942
Místo: ČKD Praha

Hezký tovární snímek zachycuje nový stroj 524.1135 s ventilovým rozvodem a již novými litými znaky výrobce. Předán k ČSD byl do výtopny Brno. Své výkony odevzdal depu Mezimostí, Vrútky a nakonec Zvolen, ale již s klasickým rozvodem Heusinger, kde došlo k jeho zrušení dne 7. května 1971.