Čejč

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 04.03.1997
Místo: Čejč

Trať 256 o délce 25, 267 km mezi obcemi Čejč a Ždánice se začala stavět roku 1906, od roku 1908 sloužila nákladní dopravě a o rok později i osobní. Hlavním důvodem pro stavbu byla přeprava řepy cukrovky, osobní doprava byla až druhořadá, zastávky i stanice proto často vznikaly ve značné vzdálenosti od obcí, což se stalo trati osudné. Právě ve stanici Čejč byla s manipulačním vlakem zastižena lokomotiva 735.008-5.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 04.03.1997
Místo: Čejč

Stroj 735.137-2 byl zachycený ve stanici Čejč s manipulačním vlakem.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 04.03.1997
Místo: Čejč

V roce 1997 ještě turnosový "pilštyk" na manipulačním vlaku ve stanici Čejč. Konkrétně hodoníská lokomotiva 735.141-4 ve stanici, kde docházelo k setkávání manipulačních vlaků z místních lokálek.

Autor: Leoš Tomančák
Datum: 22.08.2002
Místo: Čejč

Vzpomínka na poslední vzepětí těžby a dopravy surové ropy z uhřických vrtů - odpoledne 22. 8. 2002 se v odbočné stanici Čejč setkaly lokomotivy 742.046-6 a 742.319-7 s cisternovými vlaky. Obě byly tehdy do Hodonína zapůjčeny z Valašského Meziříčí kvůli vybavení vozidlovými stanicemi pro Traťový rádiový systém, zatímco kmenové veselské měly ještě atypický systém ASCOM a po radiofikaci koridorových stanic byla nutná unifikace i po této stránce.

Autor: Aleš Krška
Datum: 12.10.2002
Místo: Čejč

Ve stanici Čejč byl dne 12. října 2002 vyfocen nákladní vlak z Uhřic u Kyjova ( cisterny se surovou ropou ) s valašskou lokomotivou 742.046-6, která byla do hodonínské "strojovky" zapůjčena díky vybavení vysílačkou.

Autor: Martin Ševčík
Datum: 11.10.2014
Místo: Čejč

Při konání akce "Burčákový pochod Mutěnicemi" byly posíleny osobní vlaky na trati Zaječí-Hodonín. Brněnské depo nasadilo lokomotivu 754.016-4 se čtyřmi "patry" a tato souprava byla zachycena mezi Čejčem a Mutěnicemi zastávkou.

Autor: David Prause
Datum: 05.07.2015
Místo: Čejč

V stanici Čejč postáva "kasička" 809.239-7.

1