Brno BVV

Autor: sbírka: Aleš Krška
Datum: 00.09.1963
Místo: Brno BVV

V roce 1963 byla v Brně prezentována nová lokomotiva T444.101. Vyrobena byla v TSM Martin a hlavním rozdílem oproti předchozí řadě T444.0 bylo především dodání parního generátoru PG 500.

Autor: ČKD Praha, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.09.1965
Místo: Brno BVV

V prosinci 1963 byly po dvou letech snažení dokončeny tři prototypy nové těžké posunovací lokomotivy určené především pro export, ale konstruktéry ČKD uvažovanou i pro tuzemské využití. Byly jimi dva širokorozchodní "čmeláci" - ČME3-001 a 02 a T669.0001 pro použití u ČSD (normální rozchod, nižší hmotnost, plně využitý výkon spalovacího motoru a rozdílné spřáhlové a narážecí ústrojí). Zatím co stroje ČME3-001 a 02 se zpočátku podrobovaly zkouškám v Čierné nad Tisou, T669.0001 absolvovala zkoušky v závodě, na okruhu v Cerhenicích a na tratích ČSD. Zkouškám byla podrobována dlouhé měsíce, přičemž po absolvování technicko-bezpečností zkoušky 8. února 1964 byla přidělena do motorového depa v Praze - Libni, aby byla dál pod drobnohledem mateřského závodu. Zatím co lokomotivy ČME3 pro SSSR byly v ČKD sériově vyráběny od roku 1964, s verzí pro ČSD to bylo poněkud složitější. Přes peripetie, sliby a odvolávání bylo rozhodnuto přesunout výrobu nových lokomotiv T669.0 do Dubnice nad Váhom, kde první sériové lokomotivy vyjely v létě 1967. Sériová výroba přímo v ČKD nebyla možná pro naprosté vytížení závodu výrobou exportních lokomotiv do SSSR, zejména pak výše zmíněných lokomotiv ČME3. 

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 20.09.1976
Místo: Brno BVV

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla v roce 1976 vystavena lokomotiva T448.0583.

Autor: ŠKODA Plzeň
Datum: 00.09.1982
Místo: Brno BVV

ES499.1002 byla vystavena na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Nedávno opět zprovozněná 310.072 byla zachycena během oslav na brněnském výstavišti jako neprovozuschopný stroj reprezentována. Ve spolupráci s firmou Mach v Tursku byla nadšenci plzeňského depa o několik let později zprovozněna a 18. dubna 1995 vykonala Technicko-bezpečnostní zkoušku.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Mezi vystavenými exponáty byla i celkem známá 464.202 z depozitáře v Čelákovicích. Až v roce 1992 se dostane do rukou nového Parostrojního spolku pod depem Olomouc, kde pak v následujících letech proběhlo její zprovoznění. Dodnes je provozuschopným exponátem muzea v Olomouci.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

26. 9. 1977 byla zrušena lokomotiva 477.013 a po dlouhých snahách se stala součástí budoucí expozice ve Skanzenu v České Třebové. Po jeho rozpuštění se v roce 1984 stává exponátem Památníku historie dopravy v Bratislavě, kde byla v roce 1989 podrobena vzhledové opravě a poprvé veřejně prezentována na brněnském výstavišti. Až v roce 1992 se ji ujímají nadšenci depa Poprad a Ti své úsilí korunovali v říjnu 1999 jejím znovuzprovozněním.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Po dosloužení v Klatovech se 534.0301 stala exponátem NTM. V současné době se nachází v depozitáři NTM v Chomutově.