Břežany

Autor: Tomáš Paška
Datum: 05.05.2006
Místo: Břežany

Mezi stanicemi Břežany a Dolenice projíždí poměrně dlouhý manipulační vlak Mn 82621 v čele s "tranzistorem" 742.334-6.

1