Břeclav

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1939
Místo: Břeclav

Výtopna v Břeclavi se stala domovem hned pro několik strojů nové řady lokomotiv 329 k.k.St.B. V dokumentaci z 30. 11. 1918 byly v Břeclavi provozovány stroje 329.01, 57, 62, 67 a 70. I za války a po ní tu byly domovem další stroje řady 354.6, ale zajížděly sem i stroje stejné řady z jiných výtopen. Zachycený stroj 354.625 v té době náležel výtopně Přerov. Zrušen byl 14. 10. 1959 a ještě v témže roce převeden na vytápěcí kotel K 110. K vytápění byl využíván v Ostravě, kde dosloužil údajně v roce 1962. O dva roky později byl odeslán k likvidaci do Bytče.

 

Autor: sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.00.1939
Místo: Břeclav

Do Břeclavi vozili přerováci se svými "mikády" osobní vlaky i rychlíky. Rychlík 113/114 spadal do čtvrtého turnusového dne turnusu řady 387.0 na Prahu. Druhý turnus obstarával šesti "mikády" rovněž vlaky do Břeclavi, ale i vlaky do Bohumína a Púchova. Vyfotografovaná 387.008 patřila v té době do letma a tak blíže její působení v Břeclavi, v onen slunečný zimní den, nelze určit. Lokomotiva již prošla dosazením usměrňovacích kouřových plechů a je evidentně opatřena zeleným nátěrem, který však z výroby neměla.

Autor: Ondřej Řepka
Datum: 00.00.1969
Místo: Břeclav

Od 6. června 1969 patřila do stavu depa Břeclav lokomotiva 434.203 (předána z depa Brno-dolní). V Břeclavi se jednalo o stroj s nejnižším inventárním číslem této řady a byla zde provozována až do svého zrušení 10. srpna 1973. Zlikvidována byla ještě v témže roce v Brně. Jen dodejme, že vznikla v roce 1924 rekonstrukcí z rakouské 170.101 k.k.St.B.

 

Autor: Ivan Bednařík
Datum: 80.léta
Místo: Břeclav

Výlukových prací v žst. Břeclav se zúčastnila i zánovní lokomotiva T466.2519, patřící tou dobou železničnímu vojsku.

Autor: Dušan Kelo
Datum: 16.02.1984
Místo: Břeclav

Rychlík R 271 "Meridian" složený převážně z maďarských vozů vjíždí v čele s prototypovou "gorilou" 350.002-2 do stanice Břeclav.

Autor: Tonda Šavel
Datum: 00.00.1985
Místo: Břeclav

Prototypová lokomotiva S499.2001 byla na přípřeži lokomotivy řady 350 zastižena ve stanici Břeclav.

Autor: Ivan Bednařík
Datum: 00.05.1985
Místo: Břeclav

V Břeclavi posunovala s pracovním vlakem jedna z nejstarších "dvěstějedenáctek" T211.0006.

Autor: Jan Novotný
Datum: 22.11.1986
Místo: Břeclav

V Břeclavi byl na staničním posunu nasazen místní "šroťák" T458.1191.