Brantice

Autor: Leoš Tomančák
Datum: 26.04.1998
Místo: Brantice

Okolo dnes již legendárního vjezdového návěstidla žst. Brantice projíždí v čele "manipuláku" krnovská 750.250-3.

Autor: Petr Zgut
Datum: 19.07.1999
Místo: Brantice

Barevně nezaměnitelná lokomotiva 749.263-0 křižuje ve stanici Brantice v čele vlaku Sp 1724. Tato stanice leží na trati mezi Olomoucí a Krnovem. Ještě v roce 2019 zde sloužilo zabezpečovací zařízení typu Einheit. „Zařízení německé výroby Einheit bylo instalováno v době okupace jen v okrajových částech Protektorátu Čechy a Morava. Jen v železniční stanici Brantice se dochovalo toto zabezpečovací zařízení výpravčího provozuschopné. Dále zde zůstala německá návěstidla a drátový napínač. Šlo o úplně poslední zabezpečovací zařízení tohoto typu na území České republiky. Zařízení sloužilo do začátku července roku 2019, tedy přesně dalších 20 let od pořízení této fotografie.

Autor: Petr Zgut
Datum: 19.07.1999
Místo: Brantice

S lehkou zátěží Mn vlaku v podobě dvou "hytláků" si při výjezdu z Brantic lehce pohrává krnovský "brejlovec" 750.308-9.

Autor: Petr Zgut
Datum: 24.11.1999
Místo: Brantice

Na snímku ze stanice Brantice, která se stala úplně poslední na severní Moravě, kde byly mechanická návěstidla, vidíme lokomotivu 750.250-3 v čele manipulačního vlaku. Zajímavý je terč, umístěný místo návěstidla, který měl od roku 1994 provizorně nahradit zničené mechanické odjezdové návěstidlo z druhé staniční koleje, toto provizorium však trvalo až do rekonstrukce stanice v roce 2019.

Autor: Jakub Sigmund
Datum: 28.07.2005
Místo: Brantice

"Kocour" 742.367-6 s Os 3503 před několika okamžiky minul mechanické vjezdové návěstidlo žst. Brantice.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.06.2006
Místo: Brantice

Až ke dni 1.7.2019 dosloužilo ve stanici Brantice německé staniční zabezpečovací zařízení "Einheit", instalované sem Říšskými dráhami v průběhu druhé světové války, a to včetně mechanických návěstidel německého provedení. I když bylo v průběhu doby přistoupeno k částečné náhradě některých německých mechanik, jejichž údržba se postupem let stávala stále obtížnější, návěstidly u nás obvyklého vzoru, většina z původních němckých mechanik se konce provozu "Einheitu" přece jen dožila. To názorně ilustruje snímek pořízený na krnovském zhlaví stanice Brantice 13. června 2006, kdy se dvojče zamračených 751.053 + 751.022 s odklonovým Pn 60980 protahovalo kolem dvojice mechanik. Zatímco pravá je původní německá, v případě návěstidla vlevo se jedná o návěstidlo rakouského vzoru, kterým bylo původní německé nahrazeno. Na tomto zhlaví ovšem "mechaniky" byly původně tři - to třetí v době pořízení snímku už nestálo a bylo nahrazeno trvale umístěnou návěstí "Stůj".

Autor: Petr Zgut
Datum: 14.06.2006
Místo: Brantice

"Krokodýl" 851.012-5 zachycený jako vlak MOs 3503 ve stanici Brantice.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 14.06.2006
Místo: Brantice

Mechanickou předvěst stanice Brantice míjel 14. června 2006 vlak Pn 61031 z Olomouce do Krnova, vedený tehdy už ostravskou zamračenou 751.143-9.