720 136-1


Tato galerie byla zobrazena: 2052×.

Autor: Jiří Bízek
Datum: 80. léta
Místo: Pňovany

Ve stanici Pňovany čeká na odjezd směrem na Bezdružice nákladní vlak. Vedený je turnusovým "hektorem" T435.0136. Tento stroj zde nahradil první dodanou lokomotivu této řady v Bezdružicích - T435.0070. Samotnou "stotřicetšestku" pak nahradila T435.0111 a stala se poslední z této "trojice turnusovek". Z různorodé skladby vozů ve vlaku si můžeme domyslet, že proběhla manipulace v Trpístech, kam se jezdilo do areálu velkoskladu, kde probíhala v místním Agroservisu manipulace s obilím. V Cebivi došlo nejspíš k manipulaci s dřevem a konečně v Bezdružicích došlo k obsluze uhelných skladů. Trať č. 177 z Pňovan do Bezdružic zažívala v 80. letech největší rozmach nákladní dopravy. 

Autor: Jiří Bízek
Datum: 80. léta
Místo: Pňovany

Turnusový stroj T435.0136 je zachycen s nákladním vlakem při vjezdu do stanice Pňovany. 

Autor: Jiří Bízek
Datum: 80. léta
Místo: Cebiv

První úspěšné československé motorové lokomotivy T 435.0 přezdívané Hektor, se nesmazatelně zapsaly do historie mnoha českých lokálek. Díky své jednoduché a odolné konstrukci, spolehlivosti, vhodného výkonu a příznivé hmotnosti kralovaly nejedné trati až do konce osmdesátých let minulého století. Stroj T435.0136 patřil k turnusovým na trati do Bezdružic. Autor ho zachytil ve stanici Cebiv, kde se pravděpodobně v ten okamžik projednával posun.

Autor: Jiří Bízek
Datum: 80. léta
Místo: Trpísty

Pěkný zimní snímek pořídil autor ve stanici Trpísty. V 80. letech zde turnusově sloužila lokomotiva T435.0136, která zajišťovala tou dobou ještě silnou nákladní dopravu. Vzpomeňme alespoň na závod Státních statků nebo Uhelné sklady. Ve stanici Trpísty vzpomeňme především na manipulační kolej, kde ve směru na Cebiv stála do roku 1982 nakládací rampa s dřevěným skladištěm. Rampa se používala k nakládce dřeva, ale tato funkce byla utlumena na počátku let sedmdesátých v souvislosti s centralizací nakládky do Cebivi. Vedle rampy byla postavena v roce 1980 eternitová hala sloužící pro vykládku hnojiv. Obnova a rozšíření kolejiště vlečky bylo provedeno v roce 1984, zároveň byly vybudovány nové prostory pro vykládku a skladování umělých hnojiv. Zařízení na čerpání a skladování mletého vápence je tu od roku 1985, v roce 1987 byly zahájeny práce na stavbě ocelových obilných sil dokončených o dva roky později. V souvislosti s obdobím expanze vývozu českého cementu do Německa na počátku devadesátých let byl sklad využíván k překládce cementu z železničních vagónů na kamióny. Koncem osmdesátých let, kdy nákladní doprava na lokálce zažívala vrcholné období, většina zátěže směřovala právě na vlečku velkoskladu. Často to byly i dva nákladní vlaky denně. Dnes není vlečka již řadu let využívána, naposledy zde byl manipulační vlak patrně v roce 2005.

Autor: Jiří Bízek
Datum: 00.00.1983
Místo: Kokašice

Nákladní vlak vedený turnusovou lokomotivou SLČ Bezdružice byl zachycen autorem ve stanici Kokašice.

Autor: Jan Novotný
Datum: 12.02.1986
Místo: Plzeň hl.n.

Na plzeňském Gottwaldově nádraží posunovala s jedním nákladním vozem místní lokomotiva T435.0136.

Autor: David Prause
Datum: 00.04.1990
Místo: Mariánské Lázně

Staničný posun v Mariánskych Lázních v apríli 1990 zabezpečoval "hektor" 720.136-1. O dva roky neskôr bol od ČSD odpredaný a nejakú dobu slúžil na vlečke Agroslužby Cheb.