387.009


Tato galerie byla zobrazena: 1938×.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1934
Místo: Depo Praha-Vršovice

Fotografii z prostor výtopny Vršovice-Nusle poskytl Josef Motyčka a zachycují stroj 387.009. Ten v té době náležel výtopně Přerov, kam byly dodány všechny stroje druhé série, stále ještě bez kouřových deflektorů. Do Přerova byl přidělen druhý květnový den roku 1930 a po vyzkoušení, s platností nového jízdního řádu, byl zařazen do rychlíkového turnusu z Přerova do Prahy. Přidělen byl četám: Adolf Svozil/Krkoška, Vykydal a Robert Jemelka/Bosák, Stoklas. V roce 1935 byla "devítka" přistavena k provedení hlavní opravy do dílen v Plzni, kde byly na lokomotivu dosazeny kouřové deflektory. Rovněž byl při hlavní opravě, vlastně jen po pěti letech provozu, vyměněn jeden válec. Po jejím návratu bylo obsazení lokomotivy pozměněno - jezdili s ní Richard Synek/Slováček, Stupka a Jan Hudeček/Chrenčík, Měchera. Při změně turnusu, v roce 1937, vypadla 387.009 z "oběhu" a byla vedena letmo. Neboť se s počtem vyrobených "Mikád" rozšiřovala i působnost těchto lokomotiv, velmi brzy na to dostala lokomotivy 387.0 výtopna Praha-Střed, v roce 1935 výtopna v Bratislavě a o rok později i výtopna Břeclav, kde se první lokomotivou stala přerovská 387.002. Ještě v témže roce byla do Břeclavi předána další přerovská "leťačka" 387.004 a 26. 12. 1937 i námi sledovaná 387.009. V té době bylo v Břeclavi již pět strojů tohoto typu, a proto od 1. března 1938 výtopna Břeclav zavedla čtyřdenní oběh pro lokomotivy 387.004, 37, 39 a 43. Stroj 387.009 byl nadále veden letmo. Turnus v Břeclavi sestával z vlaků 118/151-63-64/152-117 a jezdilo se do Prahy, Bohumína, ale i do Polska - do pohraniční stanice Zebrzydovice. 19. 3. 1939 byla "devítka" převedena pod BMB-ČMD a ještě během války - 14. 12. 1943 převedena pod Prahu Hybernské n. 9. 9. 1945 se pak vrátila do Přerova, aby pak, v roce 1947, patřila k prvním "Mikádům" v Horních Heršpicích.

Autor: Pavel Vaníček, sbírka: Ladislav Kroul
Datum: 11.04.1975
Místo: Depo Brno dolní n.

Snímek lokomotivy 387.009 z Prahy, na začátku jejího provozu, jsme uveřejnili již dříve. Nyní Vám chceme ukázat snímek Pavla Vaníčka, který "devítku" zachytil v roce 1975 tesně před jejím definitivním koncem. Lokomotiva byla jako první předána do Brna Horních Heršpic 13. 6. 1947. Po zaškolení personálu a příchodu šesté lokomotivy řady 387.0 se lokomotivy zařadily do vozby vlaků na rameni Brno - Česká Třebová a Brno - Přerov. 1. 10. 1964 je 009 po reorganizaci převedena pod Brno dolní, kde byla zrušena 15. 12. 1971. 14. 2. 1972 byla převedena na vytápěcí kotel K 510 a využívána k vytápění až do jara 1975. Snímek zachycuje již studený stroj v prostoru depa, který v dubnu 1976 navždy opustila.