771 138-5


Tato galerie byla zobrazena: 1785×.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 31.01.1987
Místo: Přerov

Do Přerova přijíždí od Olomouce" bumlák" v jehož čele brumlá "čmelák" T669.1138. Dle antény byl již tehdy vybaven radiostanicí.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.05.1996
Místo: Depo Břeclav

"Čmelák" 771.138-5 byl zachycen po příjezdu do břeclavského depa.