Autor: Vojtěch Gášek

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 01.04.2020
Místo: Ostrava-Hrušov

Obvod Hrušov, železniční stanice Ostrava hlavní nádraží, právě opouští lokomotiva 740.797-6 dopravce PKP Cargo International (PCI) a vjíždí se svým krátkým vlakem na vlečkovou síť patřící rovněž PCI. Zanedlouho vlak vjede na manipulační kolejiště Heřmanice a prázdné vozy budou přistaveny na nakládku do tamního kovošrotu. V pozadí je hlavní trať z Ostravy do Bohumína a vlevo se nacházelo vlečkové kolejiště dnes již neexistujících Hrušovských chemických závodů.

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 02.05.2020
Místo: Heřmanice

Dvojče lokomotiv 740.772-9+740.887-4, které jsou "polonizovány" a běžně používány i na síti PLK, projíždí s uceleným vlakem prázdných wapek a uhláků z Karviné Dolů do Ostravy hlavního nádraží úsekem mezi odbočkou Rychvald a manipulačním kolejištěm Heřmanice na síti PKP Cargo International. Tento krátký úsek spojující vlečku dolu Heřmanice a bývalý úsek Košicko-bohumínské dráhy byl vybudován až v letech 1988-1990 a měl umožnit vozbu uhlí z karvinského revíru do ostravských koksoven s omezením nutnosti jízdy po síti tehdejších ČSD.

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 02.05.2020
Místo: Michálkovice

V roce 1863 uvedla Severní dráha císaře Ferdinanda do provozu první část tzv. Báňské dráhy spojující Ostravu s Michálkovicemi a sloužící přepravám černého uhlí z okolních dolů. Později byla prodloužena do Doubravy a stala se důležitou dopravní tepnou. Spolu s útlumem težby černého uhlí v Ostravě klesal i význam této trati, která je dnes součástí vlečkové sítě PKP Cargo International. Dnes je částečně redukována a provoz je velice slabý. Zejména tudy projíždí lokomotivy směřující do depa na Darkově, traťové stavební mechanismy a pracovní vlaky, vozí se tudy správkové vozy do opravny vozů na Zárubku a vyjímkou nejsou jízdy zvláštních osobních vlaků. Na snímku projíždí dvojče lokomotiv 740.887-5+740.772 s ucelenou soupravou prázdných wapek kolem zachovalého strážního domku v dnešním úseku Josefova Jáma - Orlová Poruba. V těchto místech dříve začínalo kolejiště stanice Michálkovice, obsluhující přilehlý Důl Michal, který je dnes národní kulturní památkou.

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 07.11.2021
Místo: Stonava

Lokomotivy 740.673-9+740.746-3 projíždějí dne 7.listopadu 2021 s loženým uhelným vlakem odbočku Stonava na vlečkové síti PKP Cargo International, na cestě z Karviné-Dolů do Louk nad Olší. Vozy jsou loženy černým uhlím z posledního činného černouhelného dolu v ČR a míří do Hanisky pri Košiciach k vykládce na koksovně železáren US Steel Košice.

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 03.12.2021
Místo: Karviná-Doly

Lokomotiva 740.769-5 vyjíždí 3.prosince 2021 ze stanice Karviná-Doly na vlečkové síti PKP Cargo International se soupravou prázdných vozů Ua jedoucích z odvalu Jan-Karel k opětovné nakládce hlušiny na úpravně dolu ČSM Sever. V pozadí je skipová těžní věž závodu Jan-Karel dolu ČSA, který je v současné době v likvidaci.

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 04.12.2021
Místo: Rychvald

Lokomotivy 740.407-2+740.746-3 stále jezdící v původním barevném schématu OKD Doprava, dnes pod hlavičkou PKP Cargo International, projíždí 4.prosince 2021 úsekem bývalé Košicko-bohumínské dráhy mezi odbočkou Rychvald a stanicí Orlová na vlečkové síti PKP Cargo International. Souprava deseti vozů Falls je ložena černým uhlím a směřuje ze skládek v manipulačním kolejišti Heřmanice do stanice Karviná Doly, odkud budou následně přistaveny k vykládce v teplárně ČSA. Cesta vlevo od koleje je původním tělesem dnes již dávno snesené druhé traťové koleje.