Autor: Vladimír Procházka

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

V Dluhonicích projížděl ku Praze rychlík v jehož čele postupně nabírala větší rychlost "jedničková bobina" E499.112.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Dluhonicemi projížděl rychlík do Prahy a v jeho čele byla pražská "jedničková bobina" E499.131. Tehdy natřena do celkem nevkusné zkušební varianty laku.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Ze silničního nadjezdu v Dluhonicích byl vyfocen průjezd nákladního vlaku v jehož čele jistě hučel "na sérii" ostravský "šestikolák" E669.120. Pro zajímavost zmíníme, že se jednalo o jeden z mála strojů, který nikdy nepatřil do depa Česká Třebová. 

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Ve stanici Dluhonice postával "zmrzlý šestikolák" E669.2080. Zajímavostí snímku jsou rumunské "zetky" řazené na nákladním vlaku na vedlejší koleji, dnes u nás rumunské vozy takřka nejsou vidět.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Žilinský "šestikolák" E669.2048 podjíždí s nákladním vlakem ve stanici Dluhonice silniční podjezd a pomocník strojvedoucího se zvědavě dívá na tehdy ještě něco neobvyklého - železničního fotografa.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Pražská "bobina" E499.122 podjíždí návěstní lávku s vjezdovými návěstidly do Dluhonic a míří s rychlíkem dále směr Přerov.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

V detailu byl v Dluhonicích zdokumentován ostravský "šestikolák" E669.2055.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Přerovský "sergej" T679.1084 strojně projížděl Dluhonicemi ku domovské stanici.