Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.09.1927
Místo: Plzeň

Rok od dodání první lokomotivy řady 386.001, resp. 387.0, byla ve škodovce vyráběna nová lokomotiva, kde hmotnost na jednu spřaženou nápravu již nepřekročila 16 tun. Lokomotiva 386.001 druhého obsazení byla v roce 1926 vyráběna jako tovární typ 12Lo1 s výrobním číslem 386. V kotlárně byl nový kotel dokončen 16. listopadu 1926. O den později byl kotel, jehož pec byla vyrobena z tehdy ještě obvyklé mědi z fy. Hirsch, podroben tlakové zkoušce. 19. 11. 1926 byl kotel výr. čísla 386 předán montovně.

Výrobně dokončena a prozatimně převzata byla 10. června 1927 ve výtopně Plzeň. Na trati z Plzně do Nepomuku pak 6. září 1927 vykonala Technicko-policejní zkoušku.

 

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1930
Místo: ŠKODA Plzeň

V Matrice lokomotiv fy. Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni se pod továrním číslem 571 skrývá první stroj druhé série hvězd dobývající řady 387.0 - stroj 387.007 (vyzkoušena 21. března 1930). Nové stroje 387.007-11 byly drahám předány v dubnu 1930 a do výtopny Přerov se dostaly na přelomu dubna a května 1930. Technicko-policejní zkoušky byly provedeny v traťovém úseku Zábřeh na Moravě - Olomouc, ale zde nalézáme v pramenech první rozdíl. Dle vzpomínek milovníka řady 387.0 - Ing. Mareše, se zkouška 387.007 konala 28. dubna 1930, ale Matrika lokomotiv uvádí den 11. dubna 1930. Tento rozdíl pak utvrzuje skutečnost, že 387.007 byla do výtopny Přerov předána až 27. dubna 1930, tj. o den dříve, než byla vykonána vzpomínaná zkouška dle Ing. Mareše.

Po příchodu dalších lokomotiv řady 387.0, a jejich početnímu navýšení na 11 strojů, byla dosavadní turnusová skupina pro pět strojů přepracována a byl vytvořen osmidenní turnus, který převzal vozbu R 1 a R 2 od řady 375.0 a dále byl zapracován nový R 159 z Přerova do Prahy a zpět R10 do České Třebové, kde po provozním ošetření četa pokračovala do Přerova s R 160. Turnus začal platit 15. 5. 1930 a jeho zajímavostí je, že platil až do změny 14. 5. 1933!

Nová lokomotiva 387.007 připadla strojvedoucím - Josef Hahn/Drábek, Mrtvý a Richard Synek/Slováček, Stupka. V turnusu jezdily všechny nové stroje 387.007-11 a pětici lokomotiv doplnily starší stroje 387.001, 04 a 387.006. Pokud zabrousíme do poznámek Ing. Mareše, zjistíme, že strojvedoucí Josef Hahn, jež vykonal strojvůdcovskou zkoušku 15. listopadu 1907, byl znám v přerovské výtopně jako vynikající jezdec, jež výborně dokázal pracovat s rozvodem lokomotivy a regulátorem, čímž dosahoval u strojů 375.0 a 387.0 úctyhodných výsledků (viz. zkouška s lokomotivou 387.003). Při inspekční jízdě Ing. Mareše na lokomotivě 387.007 s večerním rychlíkem R 10 (8 čtyřnápravových vozů) dokázal Josef Hahn rozjet svou lokomotivu z Ústí nad Orlicí do České Třebové (stoupání 6,8 ‰) na rychlost 86 km/h, čímž jízdní dobu 13 minut a 13 sekund zkrátil na rovných deset minut.

 

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1932
Místo: ŠKODA Plzeň

Lokomotivní čety Antonín Čáp/Spáčil, Košař a František Navrátil/Očenášek, Kaláb od 15. května 1933 osedlali zbrusu nový stroj třetí série řady 387.0 (Škoda 10Lo 3) - 387.014. TPZ vykonala 18. 11. 1932 a byla již dodána s kouřovými deflektory a lesklým černým nátěrem. Nasazena byla v turnusu se stroji inv. čísel 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16 a 17. Turnus byl vypracován na devět dní a obsahoval vozbu vlaků do Prahy a Bohumína: 2/3/159/147 - 6/5 - 4 - 1/2 - 6 - 7/10/160 - 3 - 8/5, přičemž v poslední devátý den probíhalo vymývání. Po odevzdání vlaků R 159 a R 160 došlo k úpravě turnusu na osm dní. V jízdním řádu 1937/1938 turnus sestával z vlaků 5/6 - 4/1 - 3/8/5 - 6/7/4 - 1/2. Na stroji 387.014, stále patřící do pražského turnusu, jezdily čety František Pospíšil/Bartl, Ježák a stále Antonín Čáp/Spáčil, Tala.

Válku "čtrnáctka" přežila ve výtopně Přerov a opustila ji až 18. 4. 1953, kdy odešla do Horních Heršpic. K 1. 10. 1964 byla po reorganizaci vykazována v depu Brno-dolní. Od 26. června do 5. září 1967 byla opět v Přerově na výpomoc. Zrušena byla v Brně na dolním n. 6. října 1969, a to společně s tendrem 923.007. Na konci října 1969 byla prodána ŽPSV Uherský Ostroh k vytápěcím účelům. Tam taky končí příběh "čtrnáctky" - hvězdy z jedné z nejznámějších továrních fotografií továrního typu 10Lo.

 

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 07.02.1947
Místo: Praha hl.n.

Za mrazivého dne, 6. února 1947, došlo k prezentaci nové řady rychlíkových lokomotiv, na pražském hlavním nádraží, novinářům, představitelům drah a ministerstva. O řadě 498.0 se psalo již od samého začátku ve všech tehdejších novinách. Výrobce při jejich stavbě pozval do lokomotivky i filmový štáb pro natočení propagačního filmu nejen firmy, ale i nové řady 498.0. K prezentaci byl vybrán stroj 498.006.

 

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.02.1948
Místo: ŠKODA Plzeň

Na konci února 1948 byla dokončena lokomotiva 475.125. Jednalo se o klasický stroj, ale v historii české konstrukce jeden jediný, který měl místo kouřových deflektorů plechy pouze u komína a byl jimi vytvářen kanál pro odvod kouřových plynů. Úpravy vznikaly v době, kdy už některé stroje 498.0 a 477.0 zahájily různé zkoušky s upravenými deflektory pro značné strhávání kouřových plynů na stanoviště lokomotivní čety. I z tohoto důvodu se u lokomotiv řady 475.1 pracovalo se čtyřmi typy kouřových deflektorů. Ostatně, u 475.105 chyběly deflektory úplně.

Po úředním vyzkoušení byla 475.125 předána do depa Přerov, kde jezdila až do konce září 1955. Následoval přesun do Nových Zámků. A nakonec putovala do Brna, kde byla zrušena 16. 3. 1978. Likvidace proběhla ještě v roce 1978 v Kovošrotu Modřice.

 

1