Autor: sbírka: Josef Motyčka

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 01.11.1969
Místo: Lužná u Rakovníka

Ze sbírek Josefa Motyčky jsme dnes zařadili snímek z nehody lokomotivy 534.0439, která prodělala první listopadový den 1969 čelní střet v úseku Lužná - Řevničov. V PLD Kladno byla vykazována od 24. 5. 1968, kam přešla s tendrem 935.052. Po čelním střetu byla 534.0439 odstavena z provozu a přišla o poškozený tendr 935.052, který depo nahradilo tendrem 935.1108. Neboť byla zdeformována dýmnice, byla v únoru 1970 přistavena do opravy v rozsahu LG, ze které se vrátila zpět do Kladna po převzetí z dílen 28. 2. 1970. Takřka celý rok 1978 byla lokomotiva již využívána k vytápění a nakonec 19. 2. 1979 propadla. 22. února byla navržena na zrušení a až 11. 9. 1979 byla zrušena. V prosinci 1979 byla přistavena k likvidaci do Kovošrotu Zdice.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.01.1970
Místo: Depo Praha-Vršovice

Na snímku, ze sbírky Josefa Motyčky, byl zachycen stroj 434.2138 během provozního ošetření. V povzdálí se na výkon připravovala rovněž vršovická 434.2234. V tomto období byly v depu Praha - Vršovice udržovány tyto stroje pro provoz v několika turnusových skupinách zejména pro vlaky do Benešova, Čerčan, Dobříše a postrky do Čísovic.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum:
Místo: Depo Nymburk

Ačkoli je místo pořízení snímku známé, datum nikoliv. Během první republiky byla pořízena krásná momentka z prostor výtopny Nymburk se stroji řady 354.1. Zatím co v popředí je s lokomotivní četou 354.187, v pozadí zachycená 354.1 zůstává v anonymitě. Stroj 354.187 přečkal ve výtopně Nymburk celou válku a odešel až 20. 6. 1948 do Meziměstí. Odtud 26. listopadu 1970 přešel do své poslední služebny v Hradci Králové. Zrušen byl u ČSD dne 15. 5. 1973 a předán k likvidaci o pár měsíců později do místního Kovošrotu.

 

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 08.02.1970
Místo: Žilina zariečie

Depu Žilina náležela lokomotiva 534.0396 dvakrát - od 9. 4. 1959 do 15. 8. 1960 a pak od 17. ledna 1969. Po jejím druhém přesunu do Žiliny byla zachycena na předměstí Žiliny s nákladním vlakem při cestě do Rajce. V Žilině setrvala do 23. 10. 1970, kdy byla předána do Loun a ještě v roce 1971 do Žatce. Zajímavé je, že i ona patřila k několika "Kremákům“, která si na svůj tendr musela počkat. Do předání dokončeného tendru 935.133 jezdila s provizorním tendrem 35.520, se kterým do Holoubkova vykonala Technicko-policejní zkoušku 12. 9. 1946. V roce 1964 prošla v dílnách rekonstrukcí, kdy byla původní dyšna nahrazena dyšnou Giesel. 

27. srpna 1974 je 534.0396 zrušena a k prvnímu říjnovému dni byla předána k likvidaci do České Lípy.

 

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 07.11.1970
Místo: Depo Trenčianska Teplá

V depu v Trenčianske Teplé byl zachycen leopoldosvký stroj 534.0495 dva měsíce před předáním do depa Vrútky. Ve Vrútkách však nesetrval dlouho a po pěti měsících odešel do Nových Zámků. Zrušení stroje proběhlo 15. 8. 1978 a likvidace v Kovošrotu ve Zdicích.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.12.1970
Místo: Valašské Meziříčí

Před necelými pěti minutami odjela z Valašského Meziříčí 423.028 s osobním vlakem do Rožnova pod Radhoštěm.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.01.1972
Místo: Depo Česká Lípa

Provoz lokomotivy 464.001 se započal v depu Chomutov a společně s dalšími pěti prvními stroji před válkou odešel do Prahy. Zde však nesetrval dlouho - válku přečkal v depu Brno (vozba rychlíků do Jihlavy), kam byl předán po provedené hlavní opravě v dílnách Plzeň. V roce 1955 odchází do Plzně a o čtyři roky později do České Lípy. Na následujících necelých dvacet let se "jednička" stala ikonou České Lípy. Zde byla taky vyřazena a odstavena k likvidaci do místního kovošrotu. Pro vznikající skanzen v České Třebové však byla z kolony čekajících strojů k likvidaci vytažena a v roce 1978 přesunuta do České Třebové.

 

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.01.1972
Místo: Praha-Smíchov

Inventárně poslední dodanou lokomotivou řady 475.1 ČSD byla 475.1147. Za svůj život vystřídala jen tři depa - Vrútky, Zvolen a Plzeň. Do svého posledního depa byla 475.1147 inventárně zařazena 21. 12. 1967 z depa Zvolen, odkud měla přední návěstní svítilny netradičně umístěny blíže u sebe, čímž byla velmi jednoduše rozeznatelná. Tato úprava byla na Slovensku uplatněna i na 475.185 či 498.113. 15. 8. 1969 byla do Českých Velenic přistavena k provedení dílenské opravy v rozsahu Lg. Tato oprava byla dokončena 26. 9. 1969 a po jejím návratu byla dále využívána v rychlíkové službě mezi Plzní a Prahou. K elitním strojům patřila až do oficiálního ukončení parního provozu na rychlících a osobních vlacích na rameni do Prahy, kdy 2. června 1973 odvezla četa Firbach/Vavřík poslední parní R67 do Plzně. 4. 7. 1973 byly stroje řady 498.1, 475.1 s kluznými nápravovými ložisky a 475.1147 odstaveny do zálohy dráhy. V provozu zůstaly jen stroje 475.1112, 126, 134, 138 a 142; přičemž jen 475.1142 s platností nového GVD 1973/1974 byla v turnusu na osobních vlacích do Domažlic. V Domažlicích pak jezdila turnusově místní 475.1138. Vraťme se ale k 475.1147 - koncem září 1973 byla opětovně zatopena a společně s dalšími lokomotivami využívána za „poruchové“ lokomotivy nových trakcí a na rekreačních rychlících do Prahy. Neboť poslední dílenskou opravou prošla v prosinci 1973, její život skončil 27. 12. 1974, kdy byla zrušena a bez tendru předána k likvidaci do Kovošrotu Plzeň.