Autor: Luděk Maxa

Autor: Luděk Maxa
Datum: 03.07.2015
Místo: Ústí nad Labem-Střekov

Čerstvě "podílnová" 122.013-6 v čele vlaku Pn 63612 nedaleko Ústí nad Labem Brné. Brnou prochází dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať 072 z Ústí nad Labem do Lysé nad Labem, která vzhledem k reliéfu krajiny vede rovněž podél řeky Labe. Je využívána jak pro osobní dopravu, tak nákladní dopravu (hromadné substráty, hotové výrobky, kontejnery, automobily a v minulosti uhlí). Za dob Rakouska-Uherska byla využívána Rakouskou severozápadní dráhou (Österreichische Nordwestbahn) a do 50. let 20. století existovala přímo v Brné železniční stanice. Od té doby jsou nejbližšími stanicemi Ústí nad Labem-Střekov a Sebuzín.

Autor: Luděk Maxa
Datum: 03.07.2015
Místo: Ústí nad Labem-Střekov

Lokomotiva 122.026-8 projíždí nedaleko Brné u Ústí nad Labem s vlakem Pn 53662.

Autor: Luděk Maxa
Datum: 06.08.2015
Místo: Ústí nad Labem jih

"Oblíbená kostitřaska" 122.010-2 je zachycena v Ústí nad Labem s uceleným nákladním vlakem.

Autor: Luděk Maxa
Datum: 02.10.2015
Místo: Povrly

Povrly jsou obec rozkládající se na levém břehu Labe v údolí Královského potoka, asi 9 kilometrů východně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce od 143 metrů. Prochází jimi železniční koridor Děčín - Břeclav a silnice I/62. S obcí Velké Březno na pravém břehu Labe je spojuje říční přívoz. Právě zde vznikl pěkný snímek lokomotivy 122.036-7 s uceleným nákladním vlakem.