Autor: Josef Mandys

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno hl.n.

"Laminátka" S489.0103 patřila mezi několik vyvolených strojů své řady, které byly turnusově nasazovány na osobní vlaky. Na snímku je zachycena při odpočinku na brněnském hlavním nádraží.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Po dosloužení v Klatovech se 534.0301 stala exponátem NTM. V současné době se nachází v depozitáři NTM v Chomutově.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Mezi vystavenými exponáty byla i celkem známá 464.202 z depozitáře v Čelákovicích. Až v roce 1992 se dostane do rukou nového Parostrojního spolku pod depem Olomouc, kde pak v následujících letech proběhlo její zprovoznění. Dodnes je provozuschopným exponátem muzea v Olomouci.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Nedávno opět zprovozněná 310.072 byla zachycena během oslav na brněnském výstavišti jako neprovozuschopný stroj reprezentována. Ve spolupráci s firmou Mach v Tursku byla nadšenci plzeňského depa o několik let později zprovozněna a 18. dubna 1995 vykonala Technicko-bezpečnostní zkoušku.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno hl.n.

1. dubna 1980 byla odstavená 475.101 převedena na vytápěcí kotel K 742 a „na dolním“ využívána k vytápění. To ji ostatně zachránilo před likvidací, neboť se místní nadšenci rozhodli o stroj pečovat a při různých příležitostech vystavovat. Po opravě kotle byla 14. 6. 1989, po deseti letech od svého zrušení, opětovně zprovozněna.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

Na brněnském výstavišti byla v červnu roku 1989 vystavena i parní lokomotiva 556.0510, která již tou dobou patřila mezi exponáty Národního technického muzea.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno BVV

26. 9. 1977 byla zrušena lokomotiva 477.013 a po dlouhých snahách se stala součástí budoucí expozice ve Skanzenu v České Třebové. Po jeho rozpuštění se v roce 1984 stává exponátem Památníku historie dopravy v Bratislavě, kde byla v roce 1989 podrobena vzhledové opravě a poprvé veřejně prezentována na brněnském výstavišti. Až v roce 1992 se ji ujímají nadšenci depa Poprad a Ti své úsilí korunovali v říjnu 1999 jejím znovuzprovozněním.

Autor: Josef Mandys
Datum: 25.06.1989
Místo: Brno-Horní Heršpice

Při legendárná kavalkádě v Brně-Horních Heršpicích se představil i "Arcivévoda Karel" 422.025 a to v čele stylové soupravy historických nákladních vozů.