Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.00.1969
Místo: Valašské Meziříčí

Tovární snímek troje 476.137 z července 1952 jsme uveřejnili již minulý rok. Nyní Vám dáváme k nahlédnutí další snímek - tentokrát poněkud technicky laděný, ale velmi pěkný, jež zachycuje stroj po přeznačení jako 477.037. Na začátku srpna 1968 připadl do stavu LD Valašské Meziříčí a toto depo opustil jako polední 9. 10. 1970, kdy odešel do Krnova. I v posledních dnech jeho nasazení ve "Valachách" byl veden jako turnusový.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.00.1969
Místo: Hrušovany u Brna

Lokomotivě 354.769 připadla v roce 1969 milá povinnost v odvezení slavnostního vlaku ke 130. letům tratě Břeclav - Brno. Pro tuto událost byla do Brna zapůjčena z depa Olomouc. Fotograf Evžen Stříbrný zachytil slavnostní vlak ve stanici Hrušovany u Brna.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.00.1969
Místo: Hrušovany u Brna

Kdyz v roce 1912 vyjela z bran lokomotivky StEG nová lokomotiva 429.191, nikdo nemohl tušit jak významnou bude pro řadu 354.7 u ČSD. V roce 1918 se 429.191 stává majetkem nových ČSD, které ji krom nového označení 354.769 rovněž podrobily rekonstrukci na dvojčité uspořádání parního stroje. 

Vyřazena byla v Olomouci dne 14.11.1970, čímž se stala poslední provozuschopnou lokomotivou u ČSD řady 354.7. Jen těsně před ní dojezdila jako předposlední lounská 354.777.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.00.1969
Místo: Valašské Meziříčí

"Šestikolák" E669.2031, LD Spišská Nová Ves, projížděl stanicí ve Valašském Meziříčí a měl za sebou ucelenou soupravu cisternových vozů různých druhů.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.01.1969
Místo: Valašské Meziříčí

Na přejezdu u dnešního křížení ulic Zámecké a Hranické byla zachycena rozjíždějící se valašská lokomotiva 556.055 s manipulačním vlakem do Rožnova pod Radhoštěm. Mohlo by se zdát, že je to běžná situace, ale není! Do Rožnova pod Radhoštěm řada 556.0 neměla přechodnost a toto je dosud jediný snímek, který neobvyklé nasazení zachytil. Zajímavé je i nahrazení služebního vozu dvounápravovým osobním vozem německé konstrukce. 

Stroj 556.055 o několik let zamířil do Olomouce, kde byl zrušen 13. 6. 1979.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.03.1969
Místo: Valašské Meziříčí

V únoru a březnu 1969 byly do Valašského Meziříčí dodávány nové lokomotivy T478.1141 - 144 a 149 - 152. Postupně, po vykonání TBZ, byly nasazovány do oběhů parních lokomotiv, kdy začalo zaškolování personálu dosud zvyklý na parní trakci. Postupné uvádění lokomotiv T478.1 dokonale zachytil autor snímku, kdy se zcela nová T478.1141 setkala se svou starší kolegyní, rovněž výrobkem ČKD, 477.031. Ta byla do Valašského Meziříčí předána 26. května 1967 a setrvala zde až do konce října 1969, kdy se pro ni našla nová práce v hanácké metropoli.

Stroj, jež vykonal TBZ dne 22. 4. 1952, skončil svůj aktivní život zrušením dne 24. 10. 1974. V roce 1976 pak definitivně zanikl.

Autor: Evžen Stříbrnský, sbírka: Jan Novotný
Datum: 00.00.1970
Místo: Ostrava báňské n.

28. ledna 1967 odešla slavná a krásná jihlavská 477.059 do Valaškého Meziříčí. Snímek Evžena Stříbrnského přibližuje zmíněný stroj v depu Ostrava "na Báňské", kde se stroje po 72 kilometrů dlouhé cetě z Valašského Meziříčí podrobovaly provoznímu ošetření. Celkově zanedbaný stav stroje napovídá již pozvolný konec těchto strojů na trati z "Valach" do Ostravy, navíc umocněný skutečností, že jen stroj 477.059 byl veden letmo a v turnusu byly dál vedeny tři zbývající stroje 477.033, 37 a 60.

8. prosince 1970 stroj opustil Valašsko a zamířil pod depo Ostrava do PLD Krnov, kde se mu opět dostalo patřičné péče. Na konci roku 1976 se do Ostravy vrátil a právě na Báňské, kde 2. 3. 1977, při tlakové zkoušce při 18,5 atm, došlo k podélné prasklině válcového kotle, čímž i snahy na její budoucí zachování byly ty tam. Lokomotiva stála "na Báňské" do jara 1981, kdy byla jako poslední ze své řady zrušena a odeslána k likvidaci do Bohumína. Přitom její hnací náprava je dodnes dochována u malé točny ostravského depa.