Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 03.07.2006
Místo: Hodňov

Přímo po hranici Vojenského újezdu Boletice, kopírující u zastávky Hodňov trasu železniční tratě, projížděla 3. července 2007 zamračená 751.233-8, vezoucí na vlaku Mn 88735 soupravu prázných Easů, určených k nahládce dřeva v okolí Volar. Od 1.ledna 2016 v těchto místech hranice VVP Boletice už ale neprochází, neboť se na základě zákona 15/2015 Sb. posunula o dva kilometry severněji.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.07.2006
Místo: Nemotice

Jedním z barevně nezaměnitelných strojů své řady bývala svého času veselská 754.037-0. Bohužel nově zaváděná korporátní nátěrová politika Českých drah semlela i tento pečlivě udržovaný stroj, takže snímek vlaku Os 4113 pořízený 4. července 2006 nad Nemoticemi je už pouze vzpomínkou na doby, kdy na české železnici bylo barevněji.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.07.2006
Místo: Nemotice

Jedním z dep, kam byly z výroby dodávány nové motorové vozy řady 842, byla Česká Lípa, kde svůj provozní život zahajovala šestice vozů inventárních čísel 022-024 a 035-037. Řada 842 později z České Lípy odešla a depo samotné bylo utlumeno, ale původní českolipské vozy našly uplatnění v jiných koutech Čech a Moravy. Pro vůz 842.036-6 se následně novým domovem stala jižní Morava, což potvrzuje snímek zachycující ho 4. července 2006 při rozjezdu s vlakem Os 4110 u Nemotic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 05.07.2006
Místo: Praha Vítkov

V čele R 1441 z Tanvaldu do Prahy se k výhybně Vítkov 5. července 2006 blíží vršovická zamračená 751.031-6.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 05.07.2006
Místo: Praha-Vítkov

Stroj původního označení E499.2023 vyrobila Škoda Plzeň v roce 1978 pod výrobním číslem 7170 a ČSD ji převzaly ke dni 31.8.1978. Do provozu v depu Praha střed byla nasazena po technicko bezpečnostní zkoušce, která proběhla až ke dni 19.1.1979. Po fatální nehodě stroje 151.018 ve Studénce, ke které došlo 8.8.2008, bylo rozhodnuto zničenou 151.018 nahradit jinou, nově zrychlenou lokomotivou, a volba padla právě na 150.023-0. Ta byla v DPOV Přerov následně upravena a zrychlena, přičemž na ní byly dosazeny například původní nápravové převodovky ze 151.018. Po této rekonstrukci byla "třiadvacítka" přeznačena na 151.023-9. Na snímku pořízeném 5. července 2006 vjíždí ještě ve své původní podobě do výhybny Vítkov v čele vlaku R 756 "Klidná síla".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 05.07.2006
Místo: Praha Vítkov

Výroba lokomotiv řad T478.1 a T478.2 byla zkončena v roce 1969 sériemi T478.1171 až 230, které obdržely výrobní čísla ČKD 7633 až 7692 a nákladními T478.2053 až T478.2082, s výrobními čísly 7693 až 7722. Zamračenou s nejvyšším výrobním číslem se stal stroj T478.2082, na snímku zachycený už jako 751.382-3 dne 5. července 2006 ve výhybně Vítkov, v čele rychlíku 1441. Následná výrobní čísla, v sérii 7723 až 7736 ČKD Lokomotivka přidělila 3. výrobní sérií hektorů pro Irák, tvořenou stroji DES 3009 až 3022.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 06.07.2006
Místo: Kropáčova Vrutice

Nedostatek provozuschopných zamračených řady 749 ve vršovickém depu si v červenci 2006 vynutil přechodné nasazení několika strojů řady 751 do osobní a rychlíkové vozby. To se týkalo i dvojice "nákladních zamračených" 751.364 a 751.382, které se v té době v osobní dopravě už roky nevyskytovaly. Na snímku pořízeném 6.7.2006 za Kropáčovou Vruticí je v čele rychlíku R 942 do Tanvaldu zachycen stroj 751.382-3.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 11.07.2006
Místo: Nemotice

Ke stanici Nemotice se 11. července 2006 blíží vlak Sp 1729, v jehož čele se kromě činné 754.009-9 také veze tehdy ještě šedozelená 754.049-5.