Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.06.2006
Místo: Horní Lipová

Na vjezdu do stanice Horní Lipová byl 12. června 2006 zachycen nákladní vlak, vedený jedinou "čtyřokou" zamračenou Českých Drah, strojem 751.141-3. Specialitou tohoto stroje bylo dosazení pomocného spalovacího motoru Zetor Z1001, které bylo provedeno v rámci modernizace v polovině devadesátých let. K většímu rozšíření této úpravy však nedošlo, kromě stroje 751.141 byl pomocný motor dosazen pouze na stroj 751.316.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.06.2006
Místo: Libina

Rozverné ranní štěbetání všemožného ptactva, vítajícího nový den, 12. června 2006, spolehlivě přehlušil průjezd rychlíku 928 "Bradlo", který se v čele se zamračenou 749.250-7 vynořil z lesů u Libiny.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.06.2006
Místo: Glucholazy

Z polské pohraniční stanice Glucholazy se 12. června 2006 rozjíždí Pn 45264 Krnov - Jeseník, pro který tato stanice byla jak stanicí peážní, tak i úvraťovou. V jeho čele toho dne jela další z turnusových stálic jesenických manipuláků prvního desetiletí nového tisíciletí - zamračená 751.338-5.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.06.2006
Místo: Hradec - Nová Ves

Vysekaný zářez u zastávky Hradec-Nová Ves dal vyniknout kamennému mostku, tvořícímu kulisu průjezdu vlaku Pn 45264, v jehož čele si 12. června 2006 pobrukovala zamračená 751.338-5.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.06.2006
Místo: Jindřichov na Moravě

V roce 2006 se na tratích na Jesenicku zamračené řad 751 i 749 vyskytovaly stále ještě v hojné míře. Zatímco rychlíková vozba byla zajištována řadou 749, v nákladní dopravě zde vládla řada 751, v té době zastoupená nejčastěji stroji čísel 041, 052, 141, 149, 335 a 338. Barevně nezaměnitelné byly zejména stroje čísel 149 a 335 - druhá z nich je na vlaku Mn 81821 zachycena 13. června 2006 u Jindřichova na Moravě.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.06.2006
Místo: Brantice

Až ke dni 1.7.2019 dosloužilo ve stanici Brantice německé staniční zabezpečovací zařízení "Einheit", instalované sem Říšskými dráhami v průběhu druhé světové války, a to včetně mechanických návěstidel německého provedení. I když bylo v průběhu doby přistoupeno k částečné náhradě některých německých mechanik, jejichž údržba se postupem let stávala stále obtížnější, návěstidly u nás obvyklého vzoru, většina z původních němckých mechanik se konce provozu "Einheitu" přece jen dožila. To názorně ilustruje snímek pořízený na krnovském zhlaví stanice Brantice 13. června 2006, kdy se dvojče zamračených 751.053 + 751.022 s odklonovým Pn 60980 protahovalo kolem dvojice mechanik. Zatímco pravá je původní německá, v případě návěstidla vlevo se jedná o návěstidlo rakouského vzoru, kterým bylo původní německé nahrazeno. Na tomto zhlaví ovšem "mechaniky" byly původně tři - to třetí v době pořízení snímku už nestálo a bylo nahrazeno trvale umístěnou návěstí "Stůj".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.06.2006
Místo: Mikulovice

Po odjezdu ze stanice Mikulovice zbývaly 13. června 2006 zamračené 751.052-2 v čele vlaku Nex 45263 poslední 2,5 kilometru do vjezdu na peážní úsek tratě přes polské území, s nezbytnou úvratí ve stanici Glucholazy.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.6.2006
Místo: Dětřichov nad Bystřicí

Klid lesů u Dětřichova nad Bystřicí narušila 13. června 2006 jízda oklonového Pn 61981, vedeného dvojčetem zamračených 751.022-5 a 751.053.