Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 29.11.2016
Místo: Voděrady

Čtvrtá výrobní série lokomotiv řady T466.2 byla v ČKD Praha vyráběna v letech 1980 a 1981 a obsahovala osmačtyřicet strojů označených T466.2181 až T466.2228, o které se podělila lokomotivní depa Ostrava, Trutnov, Liberec, Hradec Králové, Chomutov, Plzeň, Louny, Cheb, Leopoldov a Bratislava. Na snímku pořízeném 29. listopadu 2016 u Voděrad je v čele vlaku zachycen jeden ze strojů této výrobní série, lokomotiva 742.215-7, dodaná z výroby do depa Louny. Na kabel sní spolupracuje vlaková lokomotiva 742.073, jejímž prvním působištěm bylo depo Ústí nad Labem, kam byla dodána v roce 1978.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.12.2016
Místo: Hranice na Moravě město

Někdejší ústecká jednotka 460.076 / 460.075 míjela 30. prosince 2016 nezamněnitelnou siluetu cementárny v Hranicích, aby se svým vlakem Os 3203 zanedlouho zastavila ve stanici Hranice na Moravě město. Když tato jednotka na sklonku roku 2007 opouštěla depo Ústí nad Labem, byla jako jediná z ústeckých, stále ještě vybavena čtyřmi polopantografy.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.01.2017
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Pod násypku ve Vintířově sune soupravu Easů ČD Cargo "krokodýl" Škoda 27E evidenčního čísla 236. Na snímku pořízeném 17. ledna 2017 v pozadí za lokomotivou krásně vyniká zasněžená jáma velkolomu Družba, jehož obsluha byla po dlouhé roky hlavní pracovní náplní sokolovských odklizovek. Leden 2017 byl na sníh poměrně bohatý - například zde, na Sokolovsku, výška sněhové pokrývky přesáhla 25 centimetrů.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 31.01.2017
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

První dodanou lokomotivou typu Škoda 27E na sokolovsko se v dubnu 1989 stal stroj výrobního čísla 8519. Ten pocházel z úvodní pětikusové dodávky "odlehčených" lokomotiv evidenčních čísel 235 až 239, na kterou plynule navázala dodávka dalších dvaceti strojů težšího provedení, označených evidenčními čísly 240 až 259. Na snímku první sokolovská "sedmadvacítka", stroj evidenčního čísla 235, zachycený 31. ledna 2017 nedaleko Staré Chodovské v čele vlaku s uhlím do elektrárny Vřesová.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.02.2017
Místo: Kladno

V původní lokomotivě T478.3144 (později rekonstruované na 750.144) má kořeny dnešní lokomotiva 750.706-4. Po celkové modernizaci, provedené firmou CZ Loko Česká Třebová v druhé polovině roku 2011, byla do provozu nasazena nejprve v depu Trutnov. Jejím dalším domovem pak bylo malé depo v Rakovníku, odkud později přešla do depa v pražské Libni. Během jejího rakovnického působení vznikl 13. února 2017 tento snímek, zachycující ji v čele rychlíku 1226 nedaleko Kladna.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 16.03.2017
Místo: Mačkov

Počátky provozu řady 743 u ČSD jsou spjaty s Libereckem a s tratí z Tanvaldu do Kořenova. Dodány sem byly na přelomu let 1987 a 1988 a jejich hlavním úkolem bylo na kořenovské trati nahradit "ozubnicivou trakci". První trakční zkoušky mezi Tanvaldem a Kořenovem proběhly ve dnech 28. a 29. ledna 1988, a účastnily se jich stroje 743.008 a 743.009-3. Druhá jmenovaná se během let postupně z Liberecka zatoulala až opačný konec Čech, na ji, kde byla 16. března 2017 zachycena nedaleko osady Mačkov v čele manipulačního vlaku číslo 88700, jedoucího z Blatné do Strakonic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 10.04.2017
Místo: Velké Svatoňovice

Ranní klid na loukách nad Velkými Svatoňovicemi narušil 10. dubna 2017 průjezd vlaku Mn 83371, v jehož čele si toho dne brumlal kocour 742.148-0.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 10.04.2017
Místo: Březová u Broumova

Pod panoramatem Javořích hor byl 10. dubna 2017 u Březové u Broumova zachycen vlak Mn 83477, stoupající na rozvodí Severního a Baltského moře u Bohdašína. Až z Bohdašína si motor lokomotivy 742.294-2 oddychne během klesání k Teplicím nad Metují a dál, k Náchodu.