Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.08.2015
Místo: Bystřice u Benešova

Po přeložce trati mezi někdejším nádražím v Bystřici u Benešova a výhybnou Tomice projíždí 4. srpna 2015 eso 362.077-0 s čele rychlíku 645 "Lužnice".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.08.2015
Místo: Tomice

Před zastávkou Tomice byla 4. srpna 2015 zachycena lokomotiva 362.132, jenž 4. srpna 2015 vezla mezi Českými Budějovicemi a Prahou vlak R 648 "Malše".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.08.2015
Místo: Tomice

Ze tmy 252 metrů dlouhého tunelu Tomice II se 4. srpna 2015 vynořilo eso 362.132. Výstavba tohoto tunelu byla zahájena v létě 2009 a do zkušebního provozu byl předán na konci roku 2012. Jeho plánovaná životnost je 100 let.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.08.2015
Místo: Praha Masarykovo nádraží

V roce 2015 společnost CZ LOKO Česká Třebová pro finského nákladního dopravce Fennia Rail dodala trojici šestinápravových motorových lokomotiv označených DR 1801 až DR 1803. Jednalo se o novostavbu vzniklou na repasovaném hlavním rámu lokomotivy typu T669/ČME-3. Po zmíněné trojici strojů (pro zkoušky v České republice označených dočasně jako 774.711 až 713), následovala v roce 2016 ještě dvojice stejných lokomotiv, inventárních čísel 104 a 105. Na snímku je na Negrelliho viaduktu (v obvodu stanice Praha Masarykovo nádraží) 20. srpna 2015 zachycena lokomotiva 774.711-6 (DR 1801) odjíždějící do Buben jako vlak Lv 90050. Na cestu do dalekého Finska se vydala jen pár dní na to, dne 1. září 2015.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 09.09.2015
Místo: Králíky

Na nádraží v malém a poněkud ospalém městečku Králíky zastavil 9. září 2015 motorový vůz 810.325-1. Tato trošku zastrčená, ale o to krásnější oblast na pomezí Čech a Moravy, zažila nebývalý ruch v letech 1936 až 1938, kdy se Králíky staly sídlem vojenského Ženijního skupinového velitelství III, které v té době řídilo intenzivní výstavbu několika desítek objektů těžkého opevnění a tří dělostřeleckých trzí (Adam, Bouda, Hůrka), díky čemuž se králicko stalo nejlépe opevněnou oblastí našeho pohraničí vůbec. Po přistoupení na Mnichovskou dohodu se tato oblast stává součástí "říše" duní zde exploze děl německé Wermacht, která své zbraně zkoušela právě na zdejších pevnostech. Po válce a odsunu německého obyvatelstva z tohoto kraje, zde opět zaduní exploze, tentokrát už pouze díky výbušninám národního podniku Kovošrot, drancující ze zdejších pevností kvalitní ocel. "Kola světových dějin" se na Kralicku už asi dotočila, ale krásný kraj, plný lesů, pevností a krásné přírody, ten zůstal.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.09.2015
Místo: Praha Masarykovo nádraží

V Závodech V. I. Lenina v Plzni byl stroj E499.004 vyroben pod výrobním číslem 3070 v roce 1953. Do depa Praha hlavní nádraží byl dodán 28.ledna 1954, aby krátce na to, 12.2., absolvolal v úseku Praha Vítkov - Praha Vysočany TPZ na napětí 1500V. Následně byl od srpna do prosince 1954 zapůjčen ke zkušebním jízdám do Polska. Do depa Spišská Nová Ves se dostává na sklonku léta 1955 a jeho provoz zde je zahájen absolvováním TBZ na napětí 3.000V, která proběhla 2.9.1955. Od července do září 1961 jezdí ve Valašském Meziříčí, následně je předán do Žiliny a v lednu 1962 se objevuje ve stavu depa Praha střed. Od ledna 1963 jezdí v České Třebové, ale počátkem roku 1964 se do Prahy ještě na tři měsíce vrací. Ke dni 16.5.1977 ji českotřebovské depo předává do Ostravy a ta se jí (vyjma období leden 1979 až prosinec 1980, kdy jezdila v Bohumíně) stává domovem až do května 1995. Tehdy byla do Bohumína předána definitivně. Na snímku z 12.9.2015 projíždí kolem karlínských činžáků s vlakem Os 8603.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.09.2015
Místo: Mosty u Jablunkova zastávka

U zastávky v Mostech u Jablunkova byl 17. září 2015 na postrku soupravy Wapek zachycen šestikolák 182.038-0.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.09.2015
Místo: Mosty u Jablunkova zastávka

Nedlouho po překonání vrcholového bodu trati Bohumín - Čadca, nacházejícího se v tunelu v Jablunkovském průsmyku, byl při výjezdu z Mostů u Jablunkova zastávky zachycen vlak číslo 1003, vedený peršingem 162.118-4.