Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 16.04.2015
Místo: Plzeň - Skvrňany

Provoz lokomotiv někdejší řady T478.4 v Plzni začal v roce1978 dodávkou strojů čísel 007-010, v následujícím roce doplněných stroji 015-020. Nasazeny byly především v rychlíkové vozbě na trati do Prahy. V roce 1979 odešla do RD Bratislava lokomotiva č.017, za kterou dorazil stroj čísla 006. Z první (a současně poslední) výrobní série řady T478.4 Plzeň z výroby dostala ještě stroje čísel 027–030 a 057–060. V roce 1986 byly stroje 008 a 020 předány LD Č.Budějovice a po dokončení elektrizace tratě Plzeň-Praha (1987) "výprodej" plzeňských čtyřek dál pokračoval - lokomotivy 015, 016, 018 a 019 byly předány do Zdic, 007, 009 a 030 do Tábora a 010 do Zvolena. Lokomotiva inventárního čísla 006 jezdila nějaký čas v Chebu, odkud se vrátila v roce 1992, stejně jako stroje číslel 015 a 019, navrátivší se z Tábora. Takto vypadala úvodní a asi najzajímavější fáze provozu plzeňských "čtyřek". Snímkem pořízeným ve Skvrňanech 16.4.2015 si připomeňme jednu z nich, stroj 754.058-6, na vlaku 7414.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 16.04.2015
Místo: Plzeň-Skvrňany

Plzeňskou čtvrtí Skvrňany projížděl 16.4.2015 osobní vlak číslo 7415 z Domažlic do Plzně, vedený toho dne motorovou jednotkou 844.011-7. Tyto motorové jednotky nahradily na domažlické trati většinu klasických souprav, vedených do té doby lokomotivami řady 754.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 18.04.2015
Místo: NTM Praha

Na základě objednávky vídeňského c. k. ministerstva dopravy číslo 26482 ex 1910 byla v První českomoravské strojírně v Libni na přelomu let 1910 a 1911 vyrobena série sedmi strojů řady 310 kkStB. První z nich byla lokomotiva 310.15, vyrobená s výrobním číslem 390, předaná zástupcům státních 28.2.1911. Technicko-policejní zkoušku absolvovala 31.3.1911 s dosaženou rychlostí 117 km/h. Její první služebnou se talo depo Wien III. Už v červnu 1914 je v pražském v depu v Nuslích, kde ji také zastihl rozpad monarchie, vznik Československa a ČSD, a později také přeznačení na 375.007. Z Nuslí odchází až v roce 1945, kdy je předána do výtopny Podmokly. Ještě v roce 1950 je ve stavu výtopny Děčín hl.n. Od 5.11.1952 do jara 1953 je pronajata podniku Vítkovické stavby n.p. Kunčice jako vytápěcí kotel. Národnímu technickému muzeu byla věnována 20.5.1954. Ve dnech 4. (lokomotiva) a 5.října (tendr) 1955 je pomocí Cullmayerových podvozků přepravena z nádraží Praha Bubny do muzea na Letné.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.04.2015
Místo: Ostrov nad Ohří

Malebným údolíčkem říčky Bystřice se k Ostrovu nad Ohří blíží "eso" 362.126-5, vezoucí jarního 20. dubna 2015 rychlík 610 "Karlex".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.04.2015
Místo: Vojkovice nad Ohří

Ke stanici Vojkovice nad Ohří se 20. dubna 2015 blížil rychlík R 607 "Salubia", vedený esem 362.126-5.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.04.2015
Místo: Ostrov nad Ohří

Z důvodu vysokého správkového stavu lokomotiv ČD řady 362 depa Plzeň, byla na jejich výkony nasazována zapůjčená lokomotiva 363.065-4 dopravce ČD Cargo. Jedním z nich byl i R 611 "Karlex", v jehož čele byla 20. dubna 2015 zachycena u Ostrova nad Ohří.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.04.2015
Místo: Vojkovice nad Ohří

S nepříliš vytíženým vlakem Nex 57201 se 20. dubna 2015 k Vojkovicím nad Ohří blížilo "eso" 363.028-2, které se lehce pohrávalo se zátěží pouhých dvou vozů.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.04.2015
Místo: Ostrov nad Ohří

Reklamní "eso" 362.081 bylo 20. dubna 2015 zachyceno před stanicí Ostrov nad Ohří v úseku, kde se trať kroutí údolím říčky Bystřice.