Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 6.2.2015
Místo: Mstětice

Dvojice elektrických jednotek řady 471, jedoucích jako vlak Os 5831, mířila dne 6. února 2015 od stanice Mstětice do sousedních Čelákovic.
Nejblíže k objektivu fotoaparátu je řídící vůz 971.017-9.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.02.2015
Místo: Kadaň DNT

Na souběhu neveřejné důlní tratě Tušimice - Prunéřov (patřící Severočeským dolům) a veřejné železniční tratě spojující stanice Kadaň-Prunéřov a Kadaň (patřící do sítě Správy železnic), byl 26. února 2015 zachycen důlní šestikolák 184.501-5, navážející práznou soupravu k nakládce do Tušimic. Místo pořízení snímku se od té doby značně změnilo - trať Správy železnic prodělala elektrifikaci a navíc přímo na tomto místě na trati SŽ vznikla zastávka Kadaň-Bystřice.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.02.2015
Místo: Kadaň-Prunéřov

Na pozadí 200 a 300 metrů vysokých komínů elektráren "Prunéřov I" a "Prunéřov II", se 26. února 2015 ke Kadani v čele soupravy prázdných důlních wapek blížil šestikolák 184 504-9.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.02.2015
Místo: Kadaň

O titul "Nejvyšší komín v ČR" se dělí dvojice komínů typu GUM300/6, postavených v tepelných elektrárnách Chvaletice a Prunéřov II. Jedná se o stavby z monolitického betonu, vybudované v letech 1977 (Chvaletice) a 1981 (Prunéřov). Tato dvojice komínů se mezi nejvyššími stavbami v ČR dělí o čtvrtou příčku. Vyšší už jsou pouze vysílače Kojál (339,5 m.), Krašov (347,5 m.) a Liblice B (355 m.). Ve všech třech případech se ale jedná o kotvené stavby, narozdíl od obou komínů, které jsou stavbami betonovými. Na snímku ze 26. února 2015 je na snímku pořízeném nedaleko Kadaně zachycen ve společnosti prunéřovského komínu GUM300/6 šestikolák 184 504-9.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 26.02.2015
Místo: Kadaň

V těsné blízkosti města Kadaně, po důlní Kadaňsko - Tušimické dráze, spojující třídírnu uhlí v Tušimicích s elektrárnami EPRU II a EPRU I (odstavena z provozu ke dni 30.6.2020), projíždělo 26. února 2015 v čele prázdné soupravy "wapek" spřažené "Ufo" 130.051 + 130.050.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.03.2015
Místo: Zdemyslice

U Zdemyslic vznikl 17. března 2015 snímek plecháče 242.213-7, vezoucího osobní vlak číslo 8947 z Plzně do Horažďovic předměstí..

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.03.2015
Místo: Nezvěstice

V čele směsky Pn 67811 z Plzně do Českých Budějovic se 17. března 2015 kromě laminátky 240.026-5 objevilo také "studené" reso 363.513-3, přepravované do SOKV České Budějovice na údržbu. Snímek byl pořízen u Nezvěstic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.03.2015
Místo: Nezvěstice

Rok 2018 se stal zlomovým pro provoz plzeňských lokomotiv řady 242, když po příchodu nově dodaných jednotek řady 650 po dlouhých letech opustily vozbu osobáků v relaci Plzeň - Horaždovice předměstí. Na jaře 2015 tomu ale ještě nic nenasvědčovalo a tak mohl 17. března u Nezvěstic vzniknout snímek plecháče 242.215-2 vezoucího vlak Os 8905.