Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.10.2014
Místo: Komořany

Z nadjezdu silnice 1. třídy číslo 13 nedaleko Komořan na Mostecku vznikl snímek lokomotivy Škoda 27E evidenčního čísla 708, sunoucí prázdnou soupravu vozů k nakládce násypky dolu ČSA. Snímek je současně také připomínkou toho, jak složitě se fotografie těchto lokomotiv na mostecku dají pořizovat, neboť nedlouho po pořízení snímku dorazilo vozidlo Lada Niva nejmenované bezpečnostní agentury s dvojicí uvědomělých úderníků, s bojovým úkolem obklíčení, perlustrace a následného vykázání fotografa z nadjezdu silnice I/13, a to i přesto, že fotografování probíhalo na veřejně přístupném místě.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 14.10.2014
Místo: Třebušice

Jedním ze čmeláků. které se vyskytovaly na kolejové síti Mostecké uhelné, byl stroj 770.516-3, jezdící zde pod místním evidenčním číslem 239. Vyroben byl v ČKD Praha s výrobním číslem 11602. V roce 2014, kdy vznikla jeho fotografie na známém, dnes už ovšem nepřístupném souběhu silnice a důlní tratě u Vršan, se jeho služba pomalu chýlila ke konci. Už v roce 2019 bylo jeho torzo k vidění v České Třebové s určením jako základ pro rekonstrukci na lokomotivu typové řady "EffiShunter 1600" pro železárny v ukrajinském městě Krivoj Rog.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 14.10.2014
Místo: Třebušice

Od roku 1989 je na mostecku v provozu krokodýl 27 E2 výrobního čísla 8505, v číslovacím systému Mostecké uhelné zařazený pod evidenčním číslem 705. Poblíž souběhu důlní tratě a dnes už uzavřené silnice z Třebušic na Hrabák byl 14. listopadu 2014 zachycen vzápětí po té, co z Třebušic vykonal postrk ložené soupravy, vezené zdejší šachťáckou lokomotivou 721.556.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Nejmenší obsah síry ze všech hnědouhelných těžebních lokalit v ČR vykazovalo uhlí těžené ve velkolomu Jiří na Sokolovsku, díky čemuž až do roku 2010 bylo využíváno k briketování. V současné době je velkolom Jiří už propojen s bývalým velkolomem Družba a těžba uhlí zde probíhá v jeho západní části, přiléhající k obcím Lomnice a Svatava. V této oblasti bylo v minulosti několik hlubinných dolů, povrchovým způsobem zde dnes dochází k přetěžování zdejšího ložiska. Na snímku pořízeném 15. října 2014 odklizová lokomotiva Škoda 27E evidenčního čísla 258 odváží z Jiřího další várku místního uhlí do elektrárny Vřesová, nacházející se zhruba 3 kilometry severně od velkolomu Jiří.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Poslední z pětadvaceti lokomotiv typu Škoda 27E2, dodaných na jaře 1989 podniku "Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov", stroj továrního čísla Škoda 8542, jemuž v Sokolově bylo přiděleno podnikové evidenční číslo 258, byl zastižen 15. října 2014 nedaleko Vintířova. V té době už byl po modernizaci elektrické výzbroje a v souvislosti s tím obdržel od drážního úřadu i "počítačové označení" 127.501-5.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 15.10.2014
Místo: Vintířov

Prakticky za humny obce Vintířov byla typicky zasmušile podzimního 15. října 2014 se soupravou vozů "Talbot" zachycena odklizová lokomotiva typu Škoda 27E šachteního evidenčního čísla 258.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 18.10.2014
Místo: Benešov u Prahy

Stejná lokomotiva, jen o několik set kilometrů jinde a na trati mířící do úplně jiné části Čech.  "Eso" 362.079 v čele R 647 "Blaník" mířilo podzimního 18. října 2014 do jižních Čech a objektiv fotoaparátu ho zastihl před Benešovem u Prahy.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 21.10.2014
Místo: Roztoky-Žalov

V roce 2014 bylo na osobních vlacích do Kralup nad Vltavou nasazení letitých jednotek řady 451 ještě všední, turnusovou záležitostí. Na snímku pořízeném 21. října 2014 před zastávkou Roztoky-Žalov je zachycen osobní vlak 9638, vedený elektrickým vozem 451.091-3.