Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 25.05.2014
Místo: Petrov u Prahy

Po několik desetiletí trvajícím monopolu lokomotiv řad 751 a 749 ve víkendové osobní dopravě na posázavském pacifiku, se zde postupně prosadily i brejlovce řady 754. Jedním z nich byl stroj 754.031-3, zachycený 25. května 2014 za Petrovem u Prahy s vlakem Os 9055.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 25.05.2014
Místo: Petrov u Prahy

Přírodní památka Třeštibok je chráněné území na pravém břehu kaňonu řeky Sázavy, zahrnující sluné křovinaté stráně s hojným výskytem Sadce konopáče. Tato bylina je oblíbenou potravou asi 6 cm velkého motýla Přástevníka kostivalového, pro něhož je tato lokalita u nás jedním z mála území jeho výskytu. Po jižní hranici tohoto chráněného území, kterou tvoří železniční trať, projížděl 25. května 2014 za Petrovem u Prahy vlak Os 9057 v jehož čele byl brejlovec 754.044-6.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 25.5.2014
Místo: Petrov u Prahy

Oblouky tratě nad údolím Sázavy nedaleko Petrova u Prahy se 25. května 2014 kroutí sobotní "ropovod" regionov na vlaku Os 9061. V jeho sestavě jsou za vlakovou 814.213 řazeny ještě motorové vozy inventárních čísel 214, 216 a 215.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 04.06.2014
Místo: Čelákovice

Na odjezdu ze stanice Čelákovice byl 4. června 2014 zachycen šukafon 809.534-1 vyrážející na lokálku do Neratovic jako vlak Os 19428.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 23.06.2014
Místo: Litoměřice město

Věž katedrály svatého Štěpána v Litoměřicích a vrchol 399 metrů vysokého kopce Radobýl tvořily kulisu průjezdu vlaku Pn 45231 Litoměřicemi 23. července 2014, kdy v jeho čele hučel "ústecký taurus" 122.029-2.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 01.07.2014
Místo: Tábor

Na výjezdu ze stanice Tábor byl 1. července 2014 vyfotografován vlak R 650 "Jan Žižka", v jehož čele toho dne ku Praze jelo "eso" 362.062-2.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 01.07.2014
Místo: Tábor

U stanice Tábor byl 1. července 2014 pořízen snímek vlaku Os 8267, vedeného ten den vozem 914.026/814.026.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 02.07.2014
Místo: Bítovčice

Dodávky zmodernizovaných lokomotiv řady 750.7 pro České Dráhy byly v roce 2012 ukončeny předáním poslední z nich, lokomotivy 750.719. Ta má svůj původ v někdejším novozámeckém stroji 750.096, i když papírově je vykazována jako přestavba z lokomotivy 750.312.
Krátce po průjezdu zastávkou Bítovčice byl brejlovec 750.719-7 vyfotografován 2.července 2014.