Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Úholičky

Ještě v roce 2014 se ve vozbě kontejnerových vlaků mezi Děčínem a Prahou vyskytovaly stroje ČD Cargo. Na snímku pořízeném mezi Řeží a Úholičkami 30. dubna 2014 je v čele vlaku Nex 42335 zachycena ústecká 123.026-7.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Zimní výřez náletových dřevin v blízkosti tratě mezi Roztoky u Prahy a Libčicemi nad Vltavou, provedený počátkem roku 2014, odhalil mnoho nových, do té doby nepoužitelných míst k fotografování. Na jednom z nich, v těsné blízkosti zastávky Řež, byl 30.4.2014 zachycen rychlík číslo 687 vedený s peršingem 162.020-2, uhánějící vltavským údolím ku Praze. Ale už během léta 2014 si příroda vzala zpět co jí patřilo, a stráně nad kolejemi opět zarostly křovisky a akáty.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Roztoky u Prahy

V dubnu 2014 probíhal mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou provoz dle výlukových jízdních řádů, během něhož se letité pantografy řady 451 zde opět dostaly i na dopolední vlaky. Díky tomu také mohl 30.4.2014 u Roztok u Prahy vzniknout snímek jednotky 451.002-0+451.001-2 (jedoucí jako vlak Os 33129), míjející se s vlakem Os 33128 v podání jednotky vedené hnacím vozem 451.095-4.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Ze zastávky Řež se 30. dubna 2014 rozjíždí vlak Os 6922, vedený elektrickou jednotkou 451.080-6+451.091-3. Zimní prořez svahů nad tratí kopírující tok Vltavy, provedený počátkem roku 2014, přinesl své ovoce a dočasně ukázal zcela nové pohledy na tuto trať.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Pod skalami lemujícími vltavské údolí mezi Libčicemi nad Vltavou a Roztoky u Prahy, projíždí 30. dubna 2014 "bastard" nejvyššího invenárního čísla, stroj 371.015-9. Vlak EC 171 "Hungaria", v jehož čele jede, je sestaven z pro tento vlak typických maďarských vozů.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Prototypový "bastard" 372.001-8 v roce 1988 předznamenal dodávky této lokomotivní řady pro ČSD a v polovině devadesátých let to byl opět tento stroj, na kterém jako prvním proběhla rekonstrukce směřující ke zvýšení jeho rychlosti na 160 km/h. Po ní ho bylo až do podzimu 2017 možno vídávat v čele vlaků kategorie EC mezi Prahou a Drážďany. Na jednom z nich, v čele EC 177 "Slovenská strela", byl před zastávkou Řež vyfotografován 30. dubna 2014.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.4.2014
Místo: Roztoky u Prahy

Šedesátikusovou sérii lokomotiv továrního typu Škoda 98E1 přebíraly ČSD v období od 31.5. do 31.10.1991, a rozdělily je do tří dep. Do depa v Žilině byly dodány stroje inventárních čísel 001 až 010, 021 až 032, ostravské depo obdrželo stroje 011 až 020, 033 až 042, 052 až 057, a zbývající kusy (043 až 051, 058 až 060) našly svůj první domov v dnes již zrušeném depu na pražské Masaryčce. Postupně se ale dislokace jednotlivých lokomotiv dál měnila, což dokládá snímek někdejší ostravské 162.013-7, zachycené u Roztok u Prahy 30.4. 2014 ve službách DKV Praha v čele R 683 "Střekov".

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.05.2014
Místo: Řež

Vltavským údolím k zastávce Řež se 20. května 2014 blížil s rychlíkem 613 "Svatava" stroj 151.004-9, který jeho dopravu zajistil v úseku mezi Ústím nad Labem a Prahou.