Autor: Daniel Pavlíček

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 09.09.2006
Místo: Jestřebí

 Lokomotiva T478.3001 byla v ČKD Praha dokončena v roce 1968 a ještě téhož roku absolvovala první zkušební jízdy na ŽZO Velim a na tratích ČSD. V listopadu 1968 byla předána do LD Hradec Králové, kde po TBZ (absolvované 27.11.68) zahájila zkušební provoz v pravidelné osobní dopravě na tratích do Hanušovic, Miedzylesie a Liberce. Do stavu ČSD byla ovšem převzata až ke dni 30.9.1970, kdy byla současně předána do LD Děčín. Už v říjnu 1970 ale odjíždí do ČKD Lokomotivka na opravu, po jejímž dokončení je pronajata Výzkumnému ústavu dopravnímu, takže do domovského Děčína se vrací až po roce, v říjnu 1971.Ke dni 7.6.1980 je předána do LD Česká Lípa, která je pro ní služebnou nejtypičtější a kde strávila další roky všedního provozu až do jejího zařazení mezi muzejní vozidla Českých Drah, ke kterému došlo 1.10.2011. V závěru svého ještě rutinního provozu bývala občas také nasazována na posun v pískovně Jestřebí, odkud také pochází snímek pořízený 9. září 2006.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 11.09.2006
Místo: Vysoké Popovice

Rým ze známé dětské říkanky "telegrafních tyčí řada, běží jako jeden plot, telegrafních drátů linky, z porcelánu konvalinky..." se krásně hodí ke snímku brněnského "krokodýla" 850.015-9, zachyceného 11.září 2006 s osobním vlakem 4843 u Vysokých Popovic.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 11.09.2006
Místo: Vysoké Popovice

Podél aleje telegrafních sloupů se 11. září 2006 ze zastávky Vysoké Popovice rozjíždí s vlakem Os 4814 brejlovec 754.046-1.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.09.2006
Místo: Osvračín

Do zastávky Osvračín vjíždí 12. září 2006 osobní vlak číslo 7412 z Plzně do Domažlic. V jeho čele je stroj 754.024-8, honosící se pro DKV Plzeň typickým modrobílým bleskovým nátěrem.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.09.2006
Místo: Osvračín

V roce 2006 byla rychlíková vozba na trati Plzeň - Domažlice - Furth im Wald stále ještě v gesci plzeňských brejlovců řady 754. Dokládá to i snímek mezinárodního rychlíku 452 v čele se strojem 754.027-1, pořízený 12. září 2006 v polích za zastávkou Osvračín.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 12.09.2006
Místo: Osvračín

Na snímku pořízeném u Osvračína 12. září 2006 je zachycen R 451 vedený plzeňskou 754.057-8, opatřenou pro v té době už jinak většinou barevné plzeňské čtyřky, poněkud netypickým šedozeleným nátěrem.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 21.09.2006
Místo: Paskov

Aniž by to tehdy kdo tušil, byly dnem 30. června 1980 předáním motorové lokomotivy T478.4086 RD Bratislava ukončeny dodávky brejlovců Československým státním drahám, i když už tehdy byly objednány další dvě série, v počtu 60 a 36 lokomotiv. Přítrž jim učinilo 19. července 1980 v 18.28  zazvonění telefonu na Ústřední ohlašovně požárů Požárního útvaru hl. m. Prahy, kdy byl občanem Egertem ohlášen požár v podniku ČKD Naftové motory. Na lokalizaci požáru, který byl založen úmyslně, se podílelo celkem 212 hasičů. Přímá škoda způsobená požárem byla 142 758 100 Kčs a kvůli zničení výrobní haly, včetně strojního vybavení, byla výroba naftových motorů na Smíchově zcela ochromena, což mělo za následek také zrušení výroby dalších dvou sérií brejlovců. Díky tomu se tedy z posledního stroje první výrobní série řady T478.4 stal poslední vyrobený brejlovec vůbec. Na snímku je už s označením 754.086-7 zachycen 21. září 2006 během zastavení v žst. Paskov.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 22.09.2006
Místo: Kunčice pod Ondřejníkem

Ke stanici Kunčice pod Ondřejníkem stoupalo 22. září 2006 "kvatro" 842.010-1. Osobní vlak 3901, který vezlo, byl tehdy ještě naprosto všedně tvořen trojicí poskakujících "krabiček" řady 010.