Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 23.04.2015
Místo: Strakonice

Na pracovním vlaku se ve Strakonicích objevil "hektor" 720.039-7.

Autor: Aleš Krška
Datum: 27.04.2015
Místo: Kroměříž

"Buchar" 742.303-1 si doskládal soupravu Mn 81051 a může za malou chvíli vyrazit z Kroměříže směr Bystřice pod Hostýnem. Kompletně celá zátěž je určena k nakládce dřeva.

Autor: Aleš Krška
Datum: 11.05.2015
Místo: Depo Břeclav

"Laminátka" 230.100-0 čeká v břeclavském depu na další nasazení.

Autor: Aleš Krška
Datum: 11.05.2015
Místo: Depo Břeclav

"Špageta" 731.023-8 je opravována v břeclavském depu po větším zahoření, které se jí přihodilo dne 16.12.2014 při vedení Mn 82320 u zastávky Blansko-město.

Autor: Aleš Krška
Datum: 13.05.2015
Místo: Otrokovice

"Buchar" 742.180-3 najel na postrk NExa 53221 ( Česká Třebová-Lípa nad Dřevnicí ) a čeká na přestavení k odjezdu a poté pomůže vlakové 742.303-1 dopravit vlak do cílové stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.05.2015
Místo: Otrokovice

"Šestikolák" 182.024-0 se projel v rámci zkušební jízdy z Přerova do Otrokovic a zpět.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.05.2015
Místo: Staré Město u Uherského Hradiště

Nově nalakovaná olomoucká jednotka 460.060-7/460.059-1 postává během provozní pauzy v žst. Staré Město u Uherského Hradiště.

Autor: Aleš Krška
Datum: 20.05.2015
Místo: Holešov

"Buchar" 742.295-9 stojí odstaven u skladiště v žst.Holešov a čeká na dovezení sypáků ložených štěrkem, které poveze na vyloučený traťový úsek směr Bystřice pod Hostýnem.