Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.07.2013
Místo: Přerov

Známý ostravský "šestikolák" 182.168-5 zastavil na přerovském pravém přednádraží s ucelenou soupravou štěrkopísku ze Skašova, kterou zmíněný stroj přepravil z Kojetína do Polanky nad Odrou.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.07.2013
Místo: Kroměříž

Muzejní valašská "osmsetdesítka" M152.0002 přijíždí s osobním vlakem od Kojetína do Kroměříže. Byla zkušebně nasazena po vyvazovací opravě do pravidelného provozu, aby najezdila kilometry do garanční opravy. Ovšem nesetkala se s pochopením zaměstnanců, kteří vyžadovali úpravy, jež by tento muzejní stroj degradovaly, a tak často ani k jejímu nasazení nedošlo.

Autor: Aleš Krška
Datum: 08.07.2013
Místo: Depo Olomouc

"Eso" 363.048-0 bylo v olomouckém depu zdokumentováno v základním laku před finálním lakováním do korporátního nátěru firmy ČD Cargo.

Autor: Aleš Krška
Datum: 09.07.2013
Místo: Kroměříž

Na točnu kroměřížského depa vyjela 810.071-1 a na malou chvíli zapózovala než odjela do stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.07.2013
Místo: Depo Olomouc

"Berty" 749.042-8, 749.246-5, 749.250-7, 749.257-2 a 749.259-8 se v horkém červencovém dni vyhřívaly v depu Olomouc.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.07.2013
Místo: Depo Olomouc

Neprovozní "žehličce" 110.027-0 byly v olomouckém depu odebrány některé díly, aby mohla být následně přesunuta na šrotaci.

Autor: Aleš Krška
Datum: 19.07.2013
Místo: Třebětice

Okolo obce Alexovice projel těžký nákladní vlak s naftou pro Čepro Loukov (na vlečku zaústěnou do žst. Osíčko), v čele duněla dvojice lokomotiv 741.514-4+741.513-5 a na postrku jim vydatně pomáhala 741.515-1.

Autor: Aleš Krška
Datum: 31.07.2013
Místo: Depo Lužná u Rakovníka

I v areálu muzejního depa v Lužné u Rakovníka může vzniknout stylová fotografie. Parní lokomotiva 423.094 byla odstavena na soupravě, která velmi připomínala její nasazení na manipulačních vlacích na některé z malebných lokálek.