Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.06.2011
Místo: Horná Štubňa

Přípřež "bert" 749.248-1+T478.1010 zajišťovala vozbu požárního vlaku za nákladním vlakem, který byl veden parními lokomotivami 534.0432+556.036. Snímek byl pořízen ve stanici Horná Štubňa.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.06.2011
Místo: Banská Bystrica

Zánovní lokomotiva 746.010-8 odpočívá v Banské Bystrici.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.06.2011
Místo: Vrútky

Dne 3.6.2011 se ve Vrútkách chystal na odjezd zvláštní nákladní vlak. V čele byly parní lokomotivy 556.036 ( depo Vrútky ) a 534.0432 ( depo Olomouc ), které čekal náročný okruh přes Harmanec, Banskou Bystrici a Zvolen, zpět do Vrútek.

Autor: Aleš Krška
Datum: 04.06.2011
Místo: Vrútky

Stroje 751.084-5 + 751.037-3 čekají na své další výkony ve "šturcu" vrútecké stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 04.06.2011
Místo: Vrútky

742.256-1 byla 4.6.2011 nasazena na staniční posun ve Vrútkách.

Autor: Aleš Krška
Datum: 06.06.2011
Místo: Depo Vrútky

Skupina mladých strojvedoucích sdružujících se okolo lokomotivy T466.0007 našla postupně několik spřátelených spolků. Mezi nimi je i popradský spolek, který se mimojiné stará i o mladšího kolegu T466.0254. Obě dvě lokomotivy byly vyfoceny při ranních paprscích slunce ve Vrútkách, kde se konala tradiční a oblíbená akce k Mezinádornímu dni dětí.

Autor: Aleš Krška
Datum: 09.06.2011
Místo: DPOV Přerov

"Šestikolák" 182.072-9 v roce 2011 prošel opravou v DPOV Přerov a byl následně opatřen velmi slušivým firemním nátěrem Lokorailu. 

Autor: Aleš Krška
Datum: 09.06.2011
Místo: DPOV Přerov

Před areálem DPOV Přerov byla zastižena 242.254-1, která zde byla na vyvazovací opravě. Lak je značně omšelý, tak se dalo čekat, že dostane zcela nový. Ovšem v rámci úspor jí byl jen lehce vylepšen ten stávající.