Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 13.08.2010
Místo: Depo Šumperk

"Plecháč" 242.269-9 byl na opravě v PARSu Šumperk a byla potřeba ho otočit, proto byl tamní 702.009-2 dotažen do šumperského depa a stal se tak nezvyklým návštěvníkem zdejší točny.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.08.2010
Místo: Kroměříž

Na 9. staniční koleji v Kroměříži se k odjezdu do Zborovic chystá zvláštní osobní vlak v čele se šumperským "loďákem" 831.183-9, který byl na místní dráze magnetem pro mnoho fotografů.

Autor: Aleš Krška
Datum: 20.08.2010
Místo: Přerov

Polední Pn 61232 je nachystán na odjezd z přerovského pravého přednádraží a v jeho čele je "ústecký taurus" 122.023-5, za ním je řazen olomoucký "favorit" 731.024-6, který byl přepravován do Břeclavi na opravu.

Autor: Aleš Krška
Datum: 20.08.2010
Místo: Věžky

Ve výhybně Věžky čekal na odjezd vlak Pn 62101, který měl z důvodu napěťové výluky v čele "favorita" 731.026-1, za nímž se vezla nečinná 130.035-9.

Autor: Aleš Krška
Datum: 21.08.2010
Místo: Říkovice

Říkovicemi projížděl uhelný vlak, který za sebou zanechal i mnoho uhelného prachu. V čele bylo ostravské "eso" 363.007-6, jež je na "Ferdinandku" zvyklé od výroby.

Autor: Aleš Krška
Datum: 21.08.2010
Místo: Přerov

Dvě olomoucké "berty" 749.257-2 a 749.248-1 se v Přerově chystají na nasazení v rámci napěťové výluky.

Autor: Aleš Krška
Datum: 25.08.2010
Místo: Kroměříž

Ostravský "buchar" 742.274-4 dovezl do kroměřížského depa cisternu s naftou a po jejím odvěšení zapózoval mezi točnou a čerpací stanicí.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.08.2010
Místo: Lipová Lázně

Na známém a fotogenickém místě u vjezdu do stanice Lipová Lázně byl dne 26.8.2010 zvěčněn olomoucký motorový vůz 843.019-1.