Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.04.2023
Místo: Darkov

Na velmi neobvyklém místě se objevila dne 26.4.2023 valašská "osmsetdesítka" 810.572-8, kdy zapózovala na vlečkovém kolejišti dolu Darkov. Z Karviné sem přivezla objednanou skupinu cestujících, kteří si zde vyzkoušeli dokonce i fárání do dolu. Poté je provezla přes místní vlečkovou síť až na ostravské hlavní nádraží.