Autor: Aleš Krška

Autor: Aleš Krška
Datum: 05.12.2021
Místo: Tetčice

Brněnská 754.023-0 dne 5.12.2021 zaskočila za některou ze svých kolegyň ř. 750.7 a byla nasazena do čela rychlíku 664 "Rožmberk", s kterým je zvěčněna při průjezdu stanicí Tetčice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 05.12.2021
Místo: Depo Brno-Maloměřice

V maloměřickém depu se chystala na přepravu lokomotiva 754.077-6, kterou čekal návrat po zápůjčce do domovského depa v Bohumíně.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.01.2022
Místo: Holešov

V Holešově zastavil odklonový vlak LE 411, který měl v čele "ponorku" 730.639-2 společnosti Moravská železniční. Ta zajistila přetah jednotky 480.003 mezi Hulínem a Valašským Meziříčím. Více odklonů se již nekonalo, trať u Prosenic byla po nehodové události v omezeném rozsahu zprovozněna a to právě v časech pořízení této fotografie.