Autor: Adam Gajdoš

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 13.03.2013
Místo: Fiľakovo

Fiľakovská 812.055-2 čakala na odchod čoby osobný vlak z Fiľakova do Rimavskej Soboty.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.03.2013
Místo: Zvolen nákl.st.

140.045-6 len pred malou chvíľou opustila brány ŽOS Zvolen a už sa pripravuje na prepravu po južnom ťahu smer Košice. Vlakovým rušňom bola 740.722 spoločnosti CRW. 

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.04.2013
Místo: Lučenec

Na manipulačnej koľaji v obvode lučeneckej stanice postávala "maďarizovaná" 742.326-2, ktorá tam zabezpečovala staničný posun.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.04.2013
Místo: Lučenec

Fiľakovské motorové vozne 812.052-9 a 812.037-0 boli zvečené v upršené dopoludnie v Lučenci.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 20.04.2013
Místo: Depo Košice

"Peršing" 163.058-1 bol zachytený v domovskom depe v Košiciach na úplnom konci svojej prevádzkovej kariéry. Má už odstrojené napríklad pluhy a onedlho bude prepravený do ŽOS Vrútky, kde bude rekonštrovaný na 361.103.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 20.04.2013
Místo: Depo Košice

363.107-4 pri posune v košickom depe.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 20.04.2013
Místo: Depo Košice

"Kocúrik" 199.411-0 ešte aj počiatkom apríla 2013 "klamal telom". Mal na sebe totiž výrazné logá ZSCS, hoci už od februára 2012 patril pod ZSSK, ktorá ho "dostala" spolu s celým košickým depom.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 01.05.2013
Místo: Lučatín

Zvolenská 422.0108 rozbieha zo zastávky Lučatín mimoriadny, ale tradičný prvomájový vlak do Hronca na zahájenie sezóny na Čiernohronskej železnici.