Autor: Adam Gajdoš

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.08.2016
Místo: Rakovník

Takmer "lokálkový" záber na stroje 810.585-0 a 708.702-6 bol urobený v uzlovej stanici Rakovník.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.08.2016
Místo: Depo Rakovník

Snímka "motoráku" 810.073-7 bola urobená v depe Rakovník.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.08.2016
Místo: Depo Rakovník

V domovskej PJ Rakovník bola zachytená Regionova 814.022-0.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Sliač kúpele

"Retroeso" 362.008-5 opustilo v čele večerného rýchlika 844 (Banská Bystrica - Bratislava) kúpeľné mesto Sliač a ufujazdí k Zvolenu.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Zvolen mesto

Fotografia z poslednej etapy prevádzky "esa" 362.009-3 v starom nátere. Rušeň na ňom prechádza s rýchlikom 836 popod zvolenské sídlisko Podborová.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Sliač kúpele

V slnečné ráno rozbiehala "laminátka" 240.030-7 svoj "školák" do Banskej Bystrice zo stanice Sliač kúpele. Mimoriadnosťou, avšak nie príliš zriedkavou je nasadenie tohto bratislavského stroja na obeh depa Nové Zámky.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Hronská Dúbrava

"Eso" 363.145-4 prechádza po falošnej trojkoľajke pri obci Hronská Breznica s rýchlikom 835 do Banskej Bystrice.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Hronská Dúbrava

Unikátny náter, symbolizujúci ťažbu minerálov a drahých kovov v okolí Banskej Štiavnice, nosí 812.035-8 z depa Zvolen. Náter dostala vďaka aktivite združenia BANSKÁ ST A NICA, ktorá si ho sama realizovala v roku 2011 v Štiavnici. "Motor" mohol byť dobrým lákadlom a pojazdnou reklamou na trať 154, ale začiatok GVD 2013 priniesol veľkú redukciu spojov a turistický poteniciál trate (Zvolen-) Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica ostal nevyužitý. V súčasnosti (GVD 2017) je vzhľad tejto "Štiavnickej Anči" poznamenaný šedými "radlicou", ktorú zrejme dostala po stretoch s lesnou zverou, a doprava na "Štiavničanke" je obmedzená na tri, resp. v pracovné dni štyri páry vlakov.