Autor: Adam Gajdoš

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 14.05.2016
Místo: Slatinka

Známym výkonom dopravcu AWT je vozba cisternových ucelených vlakov z Ostravy cez Čadcu, Martin, Banskú Bystricu a Lučenec do maďarskej pohraničnej stanice Bánréve a späť. Na tomto výkone (vlak Pn 47818) sa dňa 14.05.2016 objavili dvojice 753.728-5+753.707-9 a 753.725-1+753.726-9. Počet HDV takmer prevýšil počet vozňov. Takáto slabá záťaž nie je na tomto vlaku ale výnimočnosťou.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 14.05.2016
Místo: Slatinka

Osobný vlak 6224 z Fiľakova do Zvolena osobnej stanice, tvorený MJ 813.006-8, sa spúšťa po spáde z výhybne Slatinka.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.06.2016
Místo: Neratovice

Na neratovickém nádraží byla mezi výkony odstavena značně opotřebovaná lokomotiva 742.377-5.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.06.2016
Místo: Žilina

Zafúľané dvojča 363.103-3 + 363.104-1 zapriahalo na žilinskej stanici ucelený vlak s novými Kiami zo závodu v Tepličke nad Váhom.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.06.2016
Místo: Žilina

813.016-7 alias "Mirka" prišla do Žiliny s osobným vlakom z Rajca.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 14.06.2016
Místo: Olomouc hl.n.

"Peršing" 163.091-2 prichádza s osobným vlakom k prvému nástupišťu stanice Olomouc hlavní nádraží. Vzhľad lokomotivy značne kazí chýbajúca čelná tabuľka.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 15.06.2016
Místo: Depo Břeclav

Neprevádzková 230.094-5 stojí odstavená v čele kolóny strojov s rovnako smutným osudom v depe Břeclav.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 15.06.2016
Místo: Depo Břeclav

"Laminátka" 230.035-8 postávala v kolóne odstavených strojov v depe Břeclav.