Autor: Adam Gajdoš

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

"Žehlička" 210.006-3 sa vyhrievala letnom poobednom slnku v depe Zvolen.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Zvolenská "mirelovka" 742.123-2 bola zachytená pri posune v domovskom depe.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Veľmi vyblednutá "žehlička" 210.019-6 už nový lak pravdepodobne nikdy nedostane. Snímka ju zachytáva už ako neprevádzkovú v depe Zvolen v auguste 2015. Za ňou postáva rušeň V60.16761, pôvodom z vlečky Poľnonákupu Breziny, ktorý bol zachránený pre múzejné účely.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Veľmi vzácna návšteva v depe Zvolen - "kocúr" 740.604-4. Podrobil sa tu revízií, na snímku už posunuje na hranicu depa.
Zaujímavosťou je, že tento stroj nie je pôvodnou T448.0604 - v skutočnosti ide o stroj T448.0752 z roku 1982, ktorý však bol už dávno prečíslovaný na "traťovácke" číslo 604. V súčasnosti sa tak po tratiach Československa preháňajú dva rovnako označené stroje, tým druhým je pôvodná T448.0604, toho času patriaca dopravcovi AWT.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2015
Místo: Depo Plešivec

752.049-7 na čelé kolóny dlhodobo neprevádzkových "ceckaní" v depe Plešivec. Po darovaní všetkých použiteľných častí ju už čaká zrejme len šrotácia. 

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2015
Místo: Depo Plešivec

Zúbožená 752.022-4, darkyňa orgánov pre prevádzkové "ceckane", postáva v zástupe rovnako odpísaných ceckaní v depe Plešivec. 

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 10.08.2015
Místo: Šahy

Pekná 812.041-6 z depa Nové Zámky čakala pred výpravnou budovou v Šahách na ďalšiu službu na osobných vlakoch do Čaty.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 14.08.2015
Místo: Praha hl.n.

Je 16:41 a jednotka 451.056-6 + 451.098-8 sa na pražskom hlavnom nádraží pripravuje na odchod so spešným vlakom 1833 do Tábora. Povezie ho však iba po Benešov u Prahy.