zpět na seznam fotografií
Autor: Jiří Bízek


Datum: 80. léta


Trpísty
T435.0136

Pěkný zimní snímek pořídil autor ve stanici Trpísty. V 80. letech zde turnusově sloužila lokomotiva T435.0136, která zajišťovala tou dobou ještě silnou nákladní dopravu. Vzpomeňme alespoň na závod Státních statků nebo Uhelné sklady. Ve stanici Trpísty vzpomeňme především na manipulační kolej, kde ve směru na Cebiv stála do roku 1982 nakládací rampa s dřevěným skladištěm. Rampa se používala k nakládce dřeva, ale tato funkce byla utlumena na počátku let sedmdesátých v souvislosti s centralizací nakládky do Cebivi. Vedle rampy byla postavena v roce 1980 eternitová hala sloužící pro vykládku hnojiv. Obnova a rozšíření kolejiště vlečky bylo provedeno v roce 1984, zároveň byly vybudovány nové prostory pro vykládku a skladování umělých hnojiv. Zařízení na čerpání a skladování mletého vápence je tu od roku 1985, v roce 1987 byly zahájeny práce na stavbě ocelových obilných sil dokončených o dva roky později. V souvislosti s obdobím expanze vývozu českého cementu do Německa na počátku devadesátých let byl sklad využíván k překládce cementu z železničních vagónů na kamióny. Koncem osmdesátých let, kdy nákladní doprava na lokálce zažívala vrcholné období, většina zátěže směřovala právě na vlečku velkoskladu. Často to byly i dva nákladní vlaky denně. Dnes není vlečka již řadu let využívána, naposledy zde byl manipulační vlak patrně v roce 2005.Komentáře

Celkem 0 komentáře


Přidat komentář: