zpět na seznam fotografií
Autor: sbírka: Josef Motyčka Datum: 00.00.1946
Ostrava střed
354.617

Řada 229 K.k.St.B (ČSD 354.0) se v provozu velmi osvědčila, ale měla jeden problém - malé zásoby uhlí a vody, což vedlo Karla Gölsdorfa a rakouské státní dráhy ke snaze vyvinou podobně úspěšnou lokomotivu, kde si provozní zásoby poveze za sebou v tendru. Karl Gölsdorf pro tuto lokomotivu zkonstruoval nový kotel o větším výkonu a o jednu atmosféru větším přetlakem. Vzhledem ke Gölsdorfově nedůvěře k přehřívači páry bylo rozhodnuto ve využití sušiče páry, jehož vzorem se stal sušič páry soustavy Clench. Neboť byl regulátor umístěn za sušičem páry, čímž došlo i k narušení konstrukčního uspořádání výše zmíněného sušiče páry, je v dokumentaci tento nazýván sušičem páry soustavy Gölsdorf-Clench. Ve Floridsdorfu, PČM, Vídeňském Novém Městě a StEG byly v letech 1907 až 1909 vyrobeno celkem 93 strojů řady 329; k nim později přibylo 65 takřka shodných lokomotiv pro MÁV a nakonec dva stroje pro vojenskou dráhu v Banja Luce. Ačkoli se první dva stroje nové řady - 329.01 a 02 – zkoušely na trati Görz - Aßlig (dnes se tato trať nachází na území Slovinska), dalších sedm lokomotiv bylo uvedeno do provozu na bývalé Severní dráze císaře Ferdinanda. Postupně se zde objevilo 39 zbrusu nových lokomotiv.

Již v roce 1908 se Ostrava stala pro řadu 329 jednou z několika domovů. Fotografem zachycený stroj 354.617 byl při převzetí k ČSD veden pod Jihlavou; v roce 1946 pak pod Ostravou, kde se zúčastnil některé z oslav. Zachycen byl v dnešní stanici Ostrava-Střed, která v té době měla zcela jinou tvář. Objekty v pozadí patří bývalému dolu Karolina, jež byl založen Moravsko-ostravskou důlní společností v roce 1842. V roce 1843 bankéř Baron Salomon Mayer Rothschild důl odkoupil a pojmenoval ho po své ženě Caroline. V pozdější době byla v prostorách dolu vystavěna koksovna a po samotném zrušení dolu v roce 1933 jeho objekty dál sloužily k provozu dolu Šalomoun. Sama koksovna Karolina ukončila svůj provoz v roce 1972. Dodejme, že 30. 10. 1958 byla zrušena i zachycená 354.617.

 Komentáře

Celkem 0 komentáře


Přidat komentář: