Plzeň

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.09.1927
Místo: Plzeň

V říjnu 1925 byla dokončena první lokomotiva ze šestice krásných "Mikád" 386.001. O strojích z rýsovacího prkna Ing. Oscara Dolcha se již na začátku mluvilo v superlativech, ale mělo to jeden háček. Po provedeném vážení lokomotivy 386.001 se zjistilo značné překročení hmotnosti na jednu spřaženou nápravu. I přes veškere snahy se nepodařilo tuto hmotnost dostat pod hodnotu 16,9 tuny, což vedlo hned k několika komplikacím. O nich jsme Vás informovali již dříve přímo u strojů řady 387.0; pro nás je důležité, že po předání první šestice strojů řady 386.001 - 06 došlo k jejich přeznačení a vznikla tím již známá řada 387.0.

Škoda Plzeň si poměrně rychle uvědomila své chyby a Ing. Oscar Dolch velmi rychle zareagoval a vznikla nová lokomotiva řady 386.001 druhého obsazení. Jako taková byla nejen zajímavým prototypem ke stávající řadě 387.0, ale stala se v roce 1938 první a zároveň poslední lokomotivou s aerodynamickým oplášťováním.

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.09.1927
Místo: Plzeň

Rok od dodání první lokomotivy řady 386.001, resp. 387.0, byla ve škodovce vyráběna nová lokomotiva, kde hmotnost na jednu spřaženou nápravu již nepřekročila 16 tun. Lokomotiva 386.001 druhého obsazení byla v roce 1926 vyráběna jako tovární typ 12Lo1 s výrobním číslem 386. V kotlárně byl nový kotel dokončen 16. listopadu 1926. O den později byl kotel, jehož pec byla vyrobena z tehdy ještě obvyklé mědi z fy. Hirsch, podroben tlakové zkoušce. 19. 11. 1926 byl kotel výr. čísla 386 předán montovně.

Výrobně dokončena a prozatimně převzata byla 10. června 1927 ve výtopně Plzeň. Na trati z Plzně do Nepomuku pak 6. září 1927 vykonala Technicko-policejní zkoušku.

 

Autor: ŠKODA Plzeň, sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.03.1952
Místo: Plzeň

Poslední počin akademického malíře - zaměstnance Škodových závodů - Viléma Kreibicha, byly usměrňovací kouřové plechy lokomotivy 556.020. Tyto atypické kouřové deflektory byly z výroby dosazeny na zkoušku jen u "dvacítky" a ta s nimi jezdila až do svého zrušení. Byla společně se stroji 556.003 a 556.044 v hledáčku továrních fotografů, kteří ji zaznamenali nejen ve výrobním závodě, ale i při zkušební jízdě v okolí Plzně. Lokomotiva byla dokončena a vyzkoušena v březnu 1952. Na rozdíl od předchozích devatenácti strojů ji nepotkalo odstavení, ale celkem brzy obdržela svůj tendr - první své řady - 935.201, vyrobený v Tatře Kolín. "Dvacítka" absolvovala Technicko-policejní jízdu 13. června 1952 a byla zařazena do depa Olomouc. Celý svůj život byla věrná Moravě a Slezsku - sloužila v depech Olomouc, Bohumín, Přerov a Krnov. 16. března 1978 byla u ČSD zrušena i s tendrem 935.201 v depu Olomouc.

Dodejme ještě, že další tendr 935.202 dodala Tatra Kolín až v květnu 1952, a tak druhou zprovozněnou a do provozu uvedenou lokomotivou byla až 556.044, která se právě stala nejvíce zdokumentovaným strojem řady 556.0 rodným závodem.

 

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1954
Místo: Plzeň

Krásný snímek ze sbírky pana Motyčky zachycuje 354.723 v Plzni v průběhu zimy 1954.

Lokomotivy 429 k.k.St.B.  vznikly na rýsovacím prknu Karla Gölsdorfa v roce 1910. Vzorem jim byla lokomotiva 329 k.k.St.B. se sušičem párý, který byl nahrazen přehřívačem. ČSD v roce 1918 převzaly 152 strojů této řady, které později označily novou řadou 354.7. Vzhledem k rozdílnosti mezi jednotlivými sériemi i jejich zastaralostí, se ČSD rozhodly lokomotivy rekonstruovat v dílnách Plzeň a Louny. Byly sjednoceny parametry jejich kotle, jeden parní dóm byl nahrazen dvěma parními dómy spojenými komunikační rourou, dvoudílná dýmniční dvířka byly nahrazeny klasickými vypouklými dvířky s centrálním uzávěrem a sdružený parní stroj byl rekonstruován na dvojčitý. Dodejme, že samotné rekonstrukce probíhaly v letech 1926 - 1938.

 

Autor: Miroslav Kubelka, sbírka: Jiří Šenk
Datum:
Místo: Plzeň

Černá, nikterak hezky vyhlížející, avšak jedna z nejdokonalejších parních lokomotiv depa Plzeň; 475.1142. Do stavu náležela od vykonání TPZ dne 18. 12. 1951 až do předání do Brna v roce 1978. Nedlouho po pořízení snímku byla 475.1142 odeslána do Českých Velenic, odkud se vrátila v zelené barvě se žlutým linkováním. Díky tomu, že byla kompletně celá uložena na válečkových ložiskách, měla minimální jízdní odpory oproti klasickým lokomotivám s kluznými ložisky. Pamětníci vzpomínají, jak parta posunovačů dokázala lokomotivu rozpohybovat vlastní silou. Ostatně nejedenkrát lokomotiva strojní četě ujela - stačil silnější vítr a nepozorná četa.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1973
Místo: Plzeň

Smutný, ale přesto vzácný a zajímavý snímek lokomotivy 498.102 pořídil pan Šnábl. "Dvojka" zahájila svoji aktivní službu v depu Žilina. Technicko-policejní zkoušku pak absolvovala 17. prosince 1954. Z Žiliny později, v roce 1958, přešla do depa Přerov, následně pak vystřídala depa Bratislava, Nové Zámky, od 29. 4. 1970 opět Bratislava, kde však již dlouho nejezdila a po provedení periodické opravy v Českých Velenicích přešla, již jako světle modrá, do depa Plzeň. Depo Plzeň již dlouhé roky bojovalo za získání lokomotiv 498.1, ale až teprve v roce 1970 bylo plzeňákům vyhověno. 1. 12. 1970 je předána z opravy do Plzně a už 5. 12. 1970 nahradila krásnou 498.009 v první turnusové skupině. Z lokomotivy 498.102 se poměrně rychle stala legenda mezi Československými parními lokomotivami. Svým vzhledem patřila k těm nejpěknějším a nejlépe udržovaným strojům. I jejímu technickému stavu byla kladena velká péče. Bohužel, jejím posledním výkonem byl nečekaně vlak R 62 z Prahy do Plzně dne 17. 11. 1972. Při odstoupení od soupravy do depa se ozvaly rány a po provedení kontroly byla zjištěna prasklá šoupátková zděř prostředního válce. Lokomotiva byla dále vedena jako neprovozuschopná a už 20. listopadu 1972 byl vypracován návrh na zrušení. Fotografie zachycuje "stodvojku" na konci své životní cesty již značně omšelou, ale stále výjimečně vyhlížející, čekajíc na likvidaci v Kovošrotu v Plzni. Likvidace proběhla v roce pořízení snímku.

 

Autor: Josef Motyčka
Datum: 09.03.1976
Místo: Plzeň

Na konci provozního života dosluhoval Kremák 534.0408 v PLD Klatovy. Častým výkonem byla vozba osobních vlaků do Plzně. Právě v Plzni strávila lokomotiva nejdelší část svého žiovta - od 27. února 1957. Zrušena byla 17. 3. 1977 a zanikla tam, kde se v roce 1946 zrodila.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 17.12.1987
Místo: Plzeň

"Skokan" T334.0031 bol zachytený pri posune v plzenskom uzle týždeň pred Vianocami roku 1987.

strana: 1 2 poslední
Top