Margecany

Autor: Petr Malý
Datum: 23.04.2015
Místo: Margecany

V grafikonu 2014/15 ještě bylo možno spatřit turnusově žehličku na manipulačních vlacích mezi Košicemi a Margecany.Nejinak tomu bylo i na Mn 82102,kdy byla v čele 110.050-2 a nečinná 731.034-5

Autor: Petr Malý
Datum: 23.04.2015
Místo: Margecany

Probouzející se jarní krajinou podél vodní nádrže Ružín projíždí nákladní vlak se stroji 131.052-3+131.051-5.

Autor: Petr Malý
Datum: 23.04.2015
Místo: Margecany

Probouzející se jarní krajinou podél Ružínské přehrady projíždí lokomotiva 350.008-9 s IC 504 z Košic do Bratislavy.

Autor: Petr Malý
Datum: 23.04.2015
Místo: Margecany

Jeden z mnoha nákladních vlaků směřujících z Košic do Žiliny byl zachycen na vjezdu do Margecan s dvojičkou 131.050-7+131.049-9.

Autor: Petr Malý
Datum: 17.05.2016
Místo: Margecany

Na své další výkony na tratích okolo Margecan čekaly stroje 731.034-5 a 731.054-3.

strana: první 1 2
Top