Louny

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 04.06.1971
Místo: Louny

V čele osobního vlaku číslo 3412 z Žatce do Lovosic byla zachycena lokomotiva 354.1176. Zachycena je konkrétně v traťovém úseku Louny – Louny střed. Lokomotiva paří pod depo Louny, aby 15. ledna 1972 přešla do České Lípy, kde byla zrušena 27. 12. 1974 a 1. září 1975 pak byla předána k likvidaci, která proběhla o něco později v České Lípě.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.07.1971
Místo: Louny

Strojní jízdu lokomotivy 556.0218 zachytil, u vjezdového návěstidla do žst. Louny, vynikající fotograf pan Jaroslav Cempírek. Patří do stavu depa Louny. Zrušena byla tamtéž 19. března 1979.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.07.1971
Místo: Louny

Je 16. červenec 1971, 11:40 h. Jaroslav Cempírek zachytil mimořádnou náhradu za lokomotivu řady 354.1 - stroj 434.170. Zachycen je před vjezdem do stanice Louny v čele osobního vlaku Os 3412 ze Žatce do Loun. Lokomotiva v době pořízení snímku patřila LD Louny, kde byla 15. května 1973 vyřazena.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 00.10.1971
Místo: Louny

Po nečekané smrti Ing. Karla Gölsdorfa se do popředí dostal další významný představitel rakouské lokomotivní konstrukce - Ing. Johann Rihosek, který, na rozdíl od K. Gölsdorfa, byl o mnoho více nakloněn novému směru přehřívání páry. Proto už v roce 1916 začíná na rýsovacích prknech vznikat nová lokomotiva - generační nástupce řady 170; vzhledově a konstrukčně velmi podobná řadě 170, ale již nikoli sdružená, nýbrž dvojčitá na přehřátou páru. Ačkoli projekční práce, pod vedením Ing. Rihoseka, jasně určily směr, k dokončení nového typu byla vybrána lokomotivka v Praze - Libni. První Českomoravská už ostatně s přehřívači zkušenosti měla, a tak první dvě lokomotivy nové řady 270 kkStB byly vyrobeny v Libni v průběhu dubna a května 1917. Již 22. prosince 1916 byla Českomoravské podána objednávka na dvacet nových strojů řady 270 - 270.03-22. Starému mocnářství však do konce života, resp. do konce války zbýval již krátký čas, přičemž do vyhlášení nového Československého státu bylo vyrobeno jen šest strojů. Údajně stroj 270.08 byl vůbec první, který byl předán nově vzniklým Československým státním drahám. Stalo se tak právě 28. října 1918; v den kdy československý lid provedl převrat a byla ustavena svobodná samostatná Československa republika. Do této bouřlivé doby, kdy nový demokratický stát prožíval první dny své existence, byla ČSD předána i lokomotiva 270.10. Ta se později dočká i svého nového označení - 434.110. Zachytil ji  fotograf Jaroslav Cempírek doma - na konci života v Lounech. Je již značně odlišná od doby svého vyrobení; zvláštností je přesunutí pojišťovacích ventilů z parního dómu přímo za něj, před druhý písečník. Samotná lokomotiva dosloužila v Lounech 8. září 1974.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 17.11.1971
Místo: Louny

Mezi dnešní zastávkou Louny střed a Louny město byla zachycena 556.0184 se zátěží do Rakovníka. Tato lokomotiva, náležící u výrobce do třetí výrobní série - tj. 68Lo3, byla první vyrobenou lokomotivou tohoto typu v roce 1954. Zrušena byla v Mostě 10. srpna 1973.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 14.02.1975
Místo: Louny

Z Loun se směrem do Slaného rozjíždí lounská 556.014. Zde sloužila mnoho let a zejména v posledních letech se stala vyhledávanou "perlou" mezi dožívajícími lokomotivami řady 556.0. Poslední velkou dílenskou opravu lokomotiva prodělala v Českých Velenicích v roce 1979; oprava byla dokončena 20. června. Kotlově byla lokomotiva způsobilá ještě rok po ukončení parního provozu. Toho využili místní nadšenci a za pomoci stroje řady T466.0 (z důvodu nefungujícího kompresoru) si 556.014 dne 20. března 1982 vyjela na poslední jízdu z Loun do Koštic n. Ohří. 16. 10. 1982 byla jedním z pěkných exponátů při výstavě v depu Kralupy nad Vltavou. Tehdy jako neprovozní, ale zcela kompletní, byla převedena na vytápěcí kotel K 822. Nadále vytápěla depo Louny a pod parou byla fotografována ještě v roce 1991. Neboť v Lounech bylo tou dobou "Mikádo" 387.043, vyšly snahy o zachování 556.014 vniveč. Zlikvidována byla postupně v první polovině 90. let.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 04.10.1977
Místo: Louny

Z Loun odjížděl do Rakovníka osobní vlak 6706, který byl veden zánovním motorovým vozem M152.0085. Autor fotografie, pan Jaroslav Cempírek, byl tak důsledný, že zaznamenal i čas pořízení snímku ve 12 hodin a 20 minut.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 05.05.1978
Místo: Louny

Při obsluze místních vleček, mezi stanicí Louny a Louny - město, byla zachycena 434.284. Původně se jednalo o stroj 434.0189 ČSD, který byl rekonstruován na dvojčitý v roce 1934. Po válce velmi dlouho sloužil v depu Jihlava (1940 - 1956) a od listopadu 1958 přešel z Děčína do Žatce. Ze Žatce pak neznámo kdy přešel do Loun, kde byl 14. 10. 1978 zrušen. Od pořízení snímku mu tedy zbývají poslední týdny života. 1. 7. 1980 byl stroj 434.284 s tendrem 818.0115 předán do Kovošrotu Dříň.

 

strana: 1 2 3 4 5 poslední
Top