Karviná-Doly

Autor: Tomáš Paška
Datum: 08.03.2006
Místo: Karviná-Doly

Na seřaďovacím nádraží Karviná - Doly je se svým uhelným vlakem připravena k odjezdu "berta" 751.374. V pozadí vyčkává posunovací záloha 770.534 společnosti OKDD.

Autor: Michal Štrublík
Datum: 29.01.2011
Místo: Karviná-Doly

"Dvojče" v čele s lokomotivou 740.701-8 (druhá je 740.844) sjíždí s nákladním vlakem do stanice Karviná-Doly. Zátěž si "dvojče" vezlo z Havířova přes Horní Suchou a ÚZKu, tedy ústřední prádlo u bývalého Dolu Barbora (Důl Barbora je mezi místními znám svým požárem a pak několika výbuchy, při kterých zahynulo 14 báňských záchranářů). Lokomotiva 740 701-8 byla vyrobena v ČKD v roce 1981 a 9. 12. 1981 předána OKR Dopravě. Zde setrvala až do dnešních dnů!

Zajímavostí snímku je rovněž skutečnost, že "dvojče" právě projíždí dnes již zaniklou původní Karvinou. Ve směru jízdy nákladního vlaku vlevo kdysi jezdila místní tramvaj. Autor fotografie stojí na místní komunikaci, která sousedila s místním nádražím úzkorozchodné tramvaje a sama komunikace kdysi byla hlavní ulicí. Pokud by město existovalo dodnes, bránilo by v pořízení snímku mnoho budov - zde zejména měšťanský dům, který stál naproti ulice s Městskou spořitelnou. "Dvojče“ právě minulo i bývalou ulici „Kostelní“, která vedla přímo k místní dominantě - kostelu Sv. Jindřicha. To vše již odvál čas a po redukci se k nepoznání změnila i stanice Karviná hl. n.; ale ne ta, kterou dnes projíždí vlaky Národního dopravce, ale nádraží, které od roku 1964 nese název Karviná-Doly.

 

Autor: Martin Ševčík
Datum: 10.03.2015
Místo: Karviná-Doly

Ve stanici Karviná-Doly čeká na odjezd s "dumpcary" 750.199-2. Toho času jediný provozní stroj své řady u AWT.

strana: 1
Top