Hulín

Autor: Aleš Krška
Datum: 25.08.2014
Místo: Hulín

Do Hulína přijíždí R 883 "Buchlov" ( Hradec Králové hl.n. - Luhačovice ) a v jeho čele  je pražský stroj 150.225-1.

Autor: Aleš Krška
Datum: 17.09.2014
Místo: Hulín

Hulínská "mandelinka" MVTV 2 - 061 ( 892.061 ) byla zdokumentována při práci na 3. koleji své domovské stanice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 26.09.2014
Místo: Hulín

V Hulíně zastavil soupravový vlak v čele s "tyristorkou" 111.030-3, která obstarávala přepravu polské parní lokomotivy OL12-7 ku Břeclavi, kde se konal národní Den železnice.

Autor: Aleš Krška
Datum: 14.10.2014
Místo: Hulín

Čerstvě zrychlené eso 362.024-2 zachytil autor při zkušební jízdě ve stanici Hulín. Jak si můžeme všimnoit, dopravce upustil od klasického označení lokomotivy litými tabulkami s číslem. Nahradil je jedoduchými polepy. Rozhodnutí pomohly i neustávající krádeže čísel.

Autor: Aleš Krška
Datum: 04.11.2014
Místo: Hulín

Ku Hulínu se od Břestu blížil nákladní vlak, který měl v čele budějovické "reso" 363.515-8.

Autor: Aleš Krška
Datum: 02.12.2014
Místo: Hulín

Z důvodu ledové kalamity byla do čela rychlíku nasazena i 714.015-5, která byla absolutně nevhodným strojem, nemluvě o tom, že jezdila toho dne jen na jeden motor. Na snímku přijíždí do Hulína a v závěsu rychlíku se veze 150.224-4.

Autor: Aleš Krška
Datum: 03.12.2014
Místo: Hulín

Při "ledové kalamitě" pomáhala 730.630-1 vlakům RCA překonat zmrzlé úseky na "Ferdinandce".

Autor: Jiří Černošek
Datum: 03.12.2014
Místo: Hulín

Během ledové kalamity na trati č. 330 ( Přerov-Břeclav)  byly nasazovány různé řady motorových lokomotiv, reprezentantkou své řady byl i stroj 754.021-4, který na snímku vidíme při vjezdu do stanice Hulín v čele vlaku EC 103 "Polonia".

Top