Depo Přerov

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 15.08.1991
Místo: Depo Přerov

"Serjoža" 781.421-3 bol zvečnený pri posune v depe v Přerově.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 00.09.1991
Místo: Depo Přerov

V rámci oslav 150 let KFNB se v přerovském depu na výstavě ukázala i brněnská "laminátka" 230.053-1.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 00.09.1991
Místo: Depo Přerov

Z topírenského posunu v depu Přerov si odskočila místní 701.034-1 na nedalekou výstavu konanou k příležitosti 150 let KFNB.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 00.09.1991
Místo: Depo Přerov

Během oslav 150 let KFNB se v Přerově neprezentovaly jen provozní muzejní stroje, ale i několik neprovozních, ovšem vystavovatelných parních lokomotiv. Jednou z nich byl i "pětikolák" 524.159, odstaven na dnes již neexistující malé točně na severu místního depa.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 00.09.1991
Místo: Depo Přerov

V přerovském depu se v rámci oslav 150 let KFNB konala i výstava vozidel všech trakcí, při které se prezentoval i "Arcivévoda Karel" 422.025.

Autor: Marek Štěpánek
Datum: 20.09.1991
Místo: Depo Přerov

Snímek "kredence" M262.0198 byl pořízen v Přerově.

Autor: Jan Novotný
Datum: 20.09.1991
Místo: Depo Přerov

Na výstavu k výročí 150 let KFNB byla do přerovského depa zapůjčena i zcela nová lokomotiva T238.0010, která byla k datu 9.4.1991 předána z ČKD Praha na vlečku Seliko Kojetín.

Autor: Jan Novotný
Datum: 21.09.1991
Místo: Depo Přerov

Na točnu přerovského depa najela místní topírenská záloha v podobě stroje 701.047-3.

strana: první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poslední
Top