Božíčany

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 03.11.1981
Místo: Božíčany

"Hop" T211.0104 bol zachytený v úseku Božíčany - Nová Role s pracovným vlakom pri obnove trate Chodov - Nová Role.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 10.04.1985
Místo: Božíčany

Posun na vlečce kaolínky v Božíčanech zajišťoval i stroj T212.0668.

strana: 1
Top