Autor: Werner Hubert

Autor: Werner Hubert
Datum: 00.00.1939
Místo: Depo Chomutov

V letech 1939 - 1941 pořizoval Werner Hubert fotografie strojů bývalých ČSD, které přešly do správy DRB. Jedním z dobře fotograficky zachycených strojů byla i lokomotiva 464.019. Ta začala svůj život v lokomotivce ČKD v říjnu 1936, kdy byla dokončena a 3. listopadu předána do výtopny Praha Masarykovo n. Na "Masaryčce" sloužila až do 10. listopadu 1938, kdy odešla do Chomutova a později zde dostala označení DRB 68.015. V některé z dalších aktualizací se zaměříme na jeho poválečný provozní život.

 

Autor: Werner Hubert
Datum: 00.00.1944
Místo: Dresden Hbf

Ačkoli byla 387.023 předána od výrobce do výtopny v Přerově, už o dva měsíce později - 6. 12. 1933 - byla předána do Prahy na Masarykovo nádraží, kde byla až do roku 1939 vedena letmo. Od roku 1939 je vedena v šestidenním turnusu na rychlících Praha - Brno a s ní dva kmenoví strojvedoucí Jedlička a Burian. Od platnosti jízdního řádu 1941/1942 byl turnus zmenšen na čtyři dny, čímž vypadla i námi sledována 387.023.

S platností od 1. 2. 1944 byly v pražské výtopně vytvořený dvě šestidenní turnusove skupiny pro vedení vlaků Praha - Drážďany a Praha - Vídeň. Zatím co na Drážďany jsou vedeny turnusové stroje 387.005, 09, 13, 28, 31 a 36, do Vídně jsou vybrány 387.026, 29, 32, 40 a námi sledovaná 387.023. Vzhledem k redukci vozby rychlíků je ke konci roku 1944 pak vytvořen jen jeden turnus, který obsahoval vozbu Drážďany - Praha - Vídeň. Po této redukci je v šestidenním turnusu číslo dvě vedena 387.023 a k ní ještě 387.011, 26, 29, 32 a 40. A právě během obratu v Drážďanech byla 387.023 zachycena W. Hubertem. Naše stroje v Německu i Rakousku vyvolávaly velké ohlasy jak u odborné, tak laické veřejnosti, bohužel ne dlouho - celá mezinárodní vozba se skončila 15. ledna 1945, kdy byl vydán nový jízdní řád - všechny tyto rychlíky byly bez náhrady zrušeny.

strana: 1
Top