Autor: Petr Zgut

Autor: Petr Zgut
Datum: 08.06.2018
Místo: Jeseník nad Odrou

Jako Lv 62016 projíždí čerstvě opravená lokomotiva 130.027-6 (E479.0027). Snímek byl pořízen u Jeseníka nad Odrou. 

Autor: Petr Zgut
Datum: 20.06.2018
Místo: Šenov

Úsekem trati mezi Šenovem a Havířovem projíždí vlak Pn 62051, který vede "retro hrboun" E479.0027.

Top