Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.05.1978
Místo: Hradec Králové hl.n.

Končí květen roku 1978; topič a zároveň fotograf své lokomotivy 556.033 si pořizuje několik snímků dožívajícího stroje. Na kouřových deflektorech ještě razí bílou barvou provedené nápisy k oslavě májových dní. 556.033 byla dlouhá léta věrná depu Hradec Králové. Občas se objevila na záskok v Jaroměři, aby v posledních měsících svého života udělala nějaký ten výkon na první záloze v Hradci, tak jako 28. května. Lokomotiva v provozu už dlouho nebude - její kotel propadne po odročení 21. srpna 1978. Je takříkajíc vysoké datum, a ačkoli ještě některé stroje řady 556.0 v následujícím roce podstoupí dílenské opravy v Českých Velenicích, pro 556.033 je toto datum osudové. Zrušena byla 14. 10. 1978.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.05.1978
Místo: Hradec Králové hl.n.

Místo, které obdivují kluci od čtyř do sta let - stanoviště lokomotivy bylo, je a já věřím, že i v následujících letech bude, alchymistickou dílnou pro dva muže, jež svými silami, ale i patřičným respektem a láskou, ovládaly stovky a tisíce koní, jež probudila k životu odvěká nenávist vody a ohně. Ať se již jedná o mohutného nákladního štokra, lehkonohou rychlíkovou krásku balancující na vysokých kolech až po pitoreskní "třistadesítku", která svou vytrvalostí a obratností zaslouží patřičný obdiv všech, je stanoviště těchto lokomotiv snem nejednoho kluka. Tyto sny se zdály před sto padesáti lety stejně jako dnes.

(556.033, 1. záloha Hradec Králové)

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.05.1978
Místo: Depo Hradec Králové

Na konci směny, běhěm zbrojení v depu Hradec Králové, si pořídil topič/pomocník strojvedoucího - pan Ladislav Kroul, fotografii stroje 534.0384.Lokomotiva se právě vrátila z Jičína, od Mn vlaku. Vyfotografována je deset měsíců před svým zrušením a převedením na vytápěcí kotel K719.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 03.06.1978
Místo: Smiřice

Třetí červnový den roku 1978 nastoupil pomocník strojvedoucího - Ladislav Kroul - na směnu tzv. "smiřických přísunů". K tomu dostal nenasytné topeniště stroje 534.0384. Obsahem "smiřických přísunů" byla přístavba a manipulace vozů ve stanicích Smiřice, Předměřice a Černožic, kde se zajíždělo na vlečku místní Fruty. Během chvíle odpočinku tak vznikl tento pěkný snímek ve stanici Smiřice.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 03.06.1978
Místo: Předměřice nad Labem

Poslední snímek dnešní aktualizace k lokomotivě 534.0384 věnujme její historii. Byla vyrobena v lokomotivce Škoda Plzeň v červenci 1946. Technicko-policejní jízdu absolvovala 30. července  1946 a od 9. 8. 1946 náležela do stavu depa Bohumín. O deset let později - 19. 5. 1956 - přešla do depa Hradec Králové, kde setrvala až do svého zrušení. Výjimkou byly roky 1959 až 1962, kdy byla nasazována v pobočném depu Pardubice. Ještě v roce 1970 (tl. zkouška 10. června 1970) dostala při hlavní opravě nové ocelové topeniště. To ji zaručilo život až do konce parního provozu v Hradci Králové. Zrušena byla 19. 3. 1979, ale už 28. 3. 1979 byla převedena na vytápěcí kotel K 719 (10 atm, tř. 4).

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 16.06.1978
Místo: Opatovice nad Labem

Na vjezdu do stanice Opatovice nad Labem čeká hradecký "štokr" 556.0160, vracející se z místní elektrárny. Jak vzpomíná autor fotografie, a v ten den i pomocník strojvedoucího - Ladislav Kroul, byla lokomotiva již nějakou dobu vedena v letmu. Do depa Hradec Králové přišla z Liberce 12. srpna 1972. Před tím však v Liberci dlouho nejezdila - jen pár týdnů - od 30. 6. 1972, kdy byla předána do Liberce z Veselí nad Moravou. Zrušena byla v Hradci Králové dne 21. 3. 1980 a ještě v témže roce převedena na vytápěcí kotel K 750. 20. prosince 1980 přivezla lokomotiva 556.0341 kotel K 750 do Letohradu na vytápění. V létě 1985 byla bývalá lokomotiva 556.0160, po propadnutí lhůty kotle, převezena do Hradce Králové, kde, před odesláním kotle na opravu do Českých Velenic, byly některé nepotřebné části lokomotivy zlikvidovány. Jako náhrada byla poslána bývalá 556.033, v té době již označená jako K 703. Později se do Letohradu vrátila i námi sledovaná 556.0160, která již definitivně nahradila 556.033, která kotlově propadala a nebyla vize jejího další použití. Poslední vytápěcí sezónou, pro dožívající a již značně nekompletní 556.0160, alias K 750, byla zima 1992/1993. 26. dubna 1993 byla vyhašena a později odstavena na triangl, kde ji čekala likvidace.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1978
Místo: Depo Hradec Králové

Lokomotiva E499.1029 vyčkávala na další nasazení v LD Hradec Králové. U ČSD sloužila již 19 let a to zejména v nejnáročnější rychlíkově vozbě.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.06.1978
Místo: Borohrádek

Ve stanici Borohrádek čekal na svůj vlak "šestikolák" E669.1016.

Top