Autor: Ladislav Kroul

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Bánovce nad Ondavou

Prevádzkovou patinou znečistená 721.008-1 postávala v Bánovciach nad Ondavou.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Maťovce

Jednou z "ťapiek" slúžiacich vo východoslovenských Maťovciach bola aj 721.018-0.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Depo Čierna nad Tisou

Širokorozchodný "čmeliak" 770.801-9 mal v apríli 1998 nový lak zjavne len veľmi krátko. Pri odpočinku v domovskom depe ho zachytil objektív Ladislava Kroula.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Depo Čierna nad Tisou

Farebne nesúrodá dvojička "čmelov" 770.802-7 + 770.801-9 odpočíva v depe Čierna nad Tisou.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Maťovce

V známej pohraničnej stanici Maťovce bola zvečnená "ťapka" 721.803-5. Mašinka na sebe nosí unifikovaný náter "vz.1982", ktorý bude mať až do svojho úplného konca v roku 2017.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Maťovce

Fotografia po vzhľadovej stránke veľmi pekného rušňa 771.808-3 vznikla v Maťovciach. 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Medzilaborce

Rušeň 721.109-7 ŽSR bol autorom zvečnený v Medzilaborciach.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 23.04.1998
Místo: Medzilaborce

Podobu niekdajšej vozebnej stanice v Medzilaborciach dokumentuje záber domáceho "hektora" 721.019-8 pri odpočinku pred tunajšou drevenou remízou a zauhľovacím žeriavom. Dnes je tu už len holá pláň.

Top